[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله مديريت بر كاركنان نخبه؛ چال شهاي علل ترك و ماندگاري در سازمانهاي دانش مدار (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:15 صفحه
تعداد مشاهده:1752 بار
تعداد خرید:81 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش و تغيير جهت فزاينده از دارائي هاي مشهود به دارئي هاي غير مشهود فضاي رقابتي جديدي را براي سازمانها ايجاد نموده است. در اين فضا تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني سازما نها را با چالشهاي جدي مواجه ساخته است. بقاء و ماندگاري شركت ها در شرايط رقابتي موجود بستگي به توان آنان در خلق تكنولوژيهاي جديد بمنظور تصاحب بازار هدف دارد. بنابراين طي دهه اخير سازمانها ناگزير به تغيير رويكرد از جمله توسعه مراكز تحقيق و توسعه براي پاسحگويي به شرايط جديد شده اند كه اين خود چالش هايي را به همراه داشته است. اساس اين چالش، در سيال بودن دانش و تخصص كاركنان دانش مدار نهفته است كه نگهداري آنها در سازمان از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است. ناتواني در مديريت صحيح نگهداري كاركنان نخبه بعنوان اصلي ترين سرمايه سازماني ضمن تحميل هزينه هاي سنگين مستقيم و غير مستقيم باعث انتقال قابليت ها به شركت هاي رقيب و نهايتاً از دست رفتن مزيت رقابتي سازمان مي گردد. در اين مقاله سعي شده است با نگرش به ويژگيهاي كاركنان دانش مدار و شرايط اقتصاد جهاني، علل و عوامل ترك خدمت اين كاركنان و شيو ه هاي موثر مديريت براي تقويت ماندگاري آنان با بهره گيري از نتايج مطالعات موردي در شركتهاي معتبر ارائه گردد.


مقالات مربوط :

- مقاله رابطه بين آموزش‌هاي ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله بررسي عوامل انگيزش ش ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله بررسی تأثیر عملکرد م ...

- پایان نامه پیشنهادیp262

- مقاله مديريت استراتژيك و م ...

- مقاله تبیین رضایت شغلی معل ...

- اسلاید مدیـریت رفـتار سـاز ...

- مقاله مديريت منابع انساني ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...