[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي عوامل انگيزش شغلي پرستاران بخشهاي ويژه
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1390/10/11
تعداد صفحات:8 صفحه
تعداد مشاهده:1557 بار
تعداد خرید:12 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چكيده: مقدمه: نيروي انساني از اركان مهم هر سازماني به شمار مي آيد و همواره مورد تاكيد صاحب نظران در مديريت منابع انساني بوده است . پرستاران به عنوان بازوي تواتمند سيستم خدامات بهداشتي درماني نقش بسزايي در تحول و پيشرفت امور مراقبتي و درماني دارند. فراهم كردن انگيزش لازم براي انجام كار و توجه به نيروهاي انگيزشي پرستاران از جمله مهمترين و در عين حال از پيچيده ترين وظايف يك مدير پرستاري است. روش: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي كليه پرستاران بخش هاي ويژه استان سمنان مشتمل بر 100 نفر شركت داشتند. عوامل انگيزشي مبتني بر نظريه دو عاملي هرز برگ مورد بررسي قرار گرفتند . داده ها پس از جمعآوري با استفاده از آزمو نهاي مجذور كاي و تست فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج نشان داد كه در بين عوامل دروني ماهيت كار ( 52 %) با اهميت ترين عامل و مسووليت ( 34 %) كم اهميت ترين عامل مي باشد . در بين عوامل بيروني سرپرستي و نظارت ( 51 %) با اهميت ترين عامل و حقوق و دستمزد ( 29 %) كم اهميت ترين عامل ميباشد. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه عوامل دروني اهميت بيشتري در ايجاد انگيزش شغلي پرستاران نسبت به عوامل بيروني دارد. نتيجه گيري: بنابراين بها دادن به حرفه پرستاري و قدرداني و ستايش از پرستاران از طرف جامعه، حرفه هاي مرتبط و بيماران، هم چنين سرپرستي و نظارت صحيح و ارتباط سالم با پرستاران مي تواند موجب انگيزش بيشتر پرستاران و اعتلاي امور بهداشتي و درماني گردد. واژه هاي كليدي: پرستار، انگيزش شغلي، بخش ويژه


مقالات مربوط :

- مقاله هم انديشي نگهداشت من ...

- اسلاید مدیریت پویای سازمان ...

- اسلاید رضايت شغلي و پيامده ...

- اسلاید مدیـریت رفـتار سـاز ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله کاربرد نظریه های مدی ...

- خلاصه کتاب مبانی مدیریت من ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله مديريت استراتژيك و م ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
2.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
3.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
4.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
5.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
6.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
7.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
8.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
9.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
10.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
11.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
12.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
14.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
15.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
16.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
17.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
18. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
19.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
20.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
21.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
22.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
23.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
24.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
25.پروپوزال استراتژي مناسب فناوري اطلا ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
http://www.keystar.at/ roozbehstudio.com https://www.fiverr.com/khazeni https://www.fiverr.com/khazeni/do-a-logo-design www.hedayatco.ir https://www.facebook.com/restaurant.adsWebdesign Wien, Webdesign, Web design, Kostenlose Webdesign, SEO,Hosting,Domain , طراحی سایت , طراحی وب سایت , طراحی سایت رایگان , قاب گوشی , قاب موبایل
Gelbe Seiten in Wien, Austria | Gelben Seiten Telefonnummer suchen in Deustchland | شرکت طراحی سایت آکان | www.mobilecover.co | Yellow Pages in United States | akan.at | فروشگاه قاب گوشی | خرید قاب موبایل | طراحی وب سایت آکان |هاست و دامنه آکان | طراحی سایت رایگان آنلاین Akantor e.U.
Webdesign Wien, Webdesign, Web design, Kostenlose Webdesign, SEO,Hosting,Domain , طراحی سایت , طراحی وب سایت , طراحی سایت رایگان