[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل مؤثر بر ميزان ارتقای شغلی زنان شاغل در ادار ههای دولتی شهرستان اسکو، با تأکيد بر خانواده
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1390/10/11
تعداد صفحات:22 صفحه
تعداد مشاهده:1795 بار
تعداد خرید:5 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:15000 ریال
چکیده : زنان و مردان در بازار کار، نه تنها از نظر ميزان مشارکت و بی کاری، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد حاصل از کار، و ارتقای شغلی هم دارای شرايطی متفاوت اند. در اين پژوهش، عوامل مؤثر بر ميزان ارتقای شغلی زنان شاغل در ادار ههای دولتی، با تأکيد بر خانواده،مورد بررسی قرار گرفته است و جامعه ی آماری را زنان30 تا 40 ساله ، شاغل ، همسردا ر، و دارای فرزند تشکیل می دهند ، که از کل شاغلان زن در ۵۰ ادار ه ی دولتی شهرستان اسکو انتخاب شد ه اند و جمعاً بيش از ۱۲۰ نفر اند. ابزار پژوهش نيز پرسش نامه است و برای تجزيه و تحليل داد هها از روش های آمار توصيفی و آزمون های معناداری استفاده شد ه است. يافته ها نشان می دهد ميزان ارتقای شغلی زنان اين شهرستان از ميزانی متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگی بيش از ساير عوامل در عدم ارتقای شغلی زنان مؤثر است . ميزان ارتقای شغلی زنان پاسخ گو، از کيفيت نقش، فشار نقش، تقسيم جنسيتی کار در خانه، تقاضاهای ساختاری خانواده، اضطراب، و ويژگی های مديريتی، به طور مستقيم، و از متغيرهای افسردگی، استرس، خستگی شغلی، تهی سازی انرژی فرد، سرايت شرايط تنش آميز يک نقش به نقش ديگر، و محرک های تنش زای خانوادگی، به طور غيرمستقيم و از طريق فشار نقش تاثير می پذيرد. عوامل سازمانی در اين ميان نقشی ندارد.


مقالات مربوط :

- مقاله پيوند برنامه‌ريزي اس ...

- خلاصه کتاب مبانی مدیریت من ...

- مقاله بررسی رضایت شغلی ماماها

- پایان نامه پیشنهادی p13

- مقاله تحول اداری

- مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ...

- مقاله شناسایی و رتبه بندی ...

- اسلاید توانمندسازي كارمندا ...

- اسلاید مسیر شغلی ( career) ...

- مقاله سيستم اثربخش ارزشياب ...

آخرین مقالات
1.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
2.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
3.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
4.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
5.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
6.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
7.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
8.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
9.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
11.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
12.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
13.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
14.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
15.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
16.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
17.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
18.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
19. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
20.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
21.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
22.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
23.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
24.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
25.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...