[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل مؤثر بر ميزان ارتقای شغلی زنان شاغل در ادار ههای دولتی شهرستان اسکو، با تأکيد بر خانواده
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1390/10/11
تعداد صفحات:22 صفحه
تعداد مشاهده:1849 بار
تعداد خرید:5 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:15000 ریال
چکیده : زنان و مردان در بازار کار، نه تنها از نظر ميزان مشارکت و بی کاری، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد حاصل از کار، و ارتقای شغلی هم دارای شرايطی متفاوت اند. در اين پژوهش، عوامل مؤثر بر ميزان ارتقای شغلی زنان شاغل در ادار ههای دولتی، با تأکيد بر خانواده،مورد بررسی قرار گرفته است و جامعه ی آماری را زنان30 تا 40 ساله ، شاغل ، همسردا ر، و دارای فرزند تشکیل می دهند ، که از کل شاغلان زن در ۵۰ ادار ه ی دولتی شهرستان اسکو انتخاب شد ه اند و جمعاً بيش از ۱۲۰ نفر اند. ابزار پژوهش نيز پرسش نامه است و برای تجزيه و تحليل داد هها از روش های آمار توصيفی و آزمون های معناداری استفاده شد ه است. يافته ها نشان می دهد ميزان ارتقای شغلی زنان اين شهرستان از ميزانی متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگی بيش از ساير عوامل در عدم ارتقای شغلی زنان مؤثر است . ميزان ارتقای شغلی زنان پاسخ گو، از کيفيت نقش، فشار نقش، تقسيم جنسيتی کار در خانه، تقاضاهای ساختاری خانواده، اضطراب، و ويژگی های مديريتی، به طور مستقيم، و از متغيرهای افسردگی، استرس، خستگی شغلی، تهی سازی انرژی فرد، سرايت شرايط تنش آميز يک نقش به نقش ديگر، و محرک های تنش زای خانوادگی، به طور غيرمستقيم و از طريق فشار نقش تاثير می پذيرد. عوامل سازمانی در اين ميان نقشی ندارد.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی رضایت شغلی ماماها

- مقاله نقش شايستگي ها در مد ...

- مقاله بررسی اثر انگیزش شغل ...

- مقاله نقش فنآوري اطلاعات د ...

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله سيستم اثربخش ارزشياب ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- مقاله بررسی عوامل موثر در ...

- مقاله کاربرد نظریه های مدی ...

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
2.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
3.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
4.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
5.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
6.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
7.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
8.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
9.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
10.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
11.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
12.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
13.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
14.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
15.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
16.پروپوزال عنوان تحقيق : ارزیابی تاثیر ...
17.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
18.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
19.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
20.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
21.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
22.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
23.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
24.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
25.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...