[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مديريت تأثير و پيامدهاي آن (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:22 صفحه
تعداد مشاهده:1637 بار
تعداد خرید:106 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: هدف اين تحقيق بررسي نقش سه متغير استرس زا، يعني ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه بار نقش بر ميزان استفاده از سه تاكتيك اصلي مديريت تأثي،ر يعني خود شيريني، جلب حمايت و ارعاب مي باشد. همچنين اثر استفاده از اين سه تاكتيك بر دو متغير مهم شغلي، يعني فشار شغلي و ارزيابي عملكرد كاركنان بررسي شده است. مديريت تأثير، زيرمجموعه اي از رفتارهاي سياسي است كه درطول آن افراد تلاش مي كنند تا تأثيراتي را كه بر ديگران دارند كنترل و مديريت كنند و در واقع، تصوير مورد نظر از خود را در اذهان ديگران شكل داده و تصميم گيري ها را به سمت منافع خود سوق دهند. اين تحقيق پيشنهاد مي كند كه در واكنش به عوامل استرس زاي نقش، تاكتيك هاي مرتبط مديريت تأثير مورد استفاده قرار مي گيرد و اين تاكتيك ها به نوبه خود بر فشار شغلي ادراك شده كاركنان و نيز بر ارزيابي عملكرد آنها به وسيله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماري تحقيق كليه كارمندان ادارات آموزش و پرورش استان قم مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتني برمدل سازي معادلات ساختاري است. اجراي مدل معادلات ساختاري، پذيرفته شدن اكثر فرضيه ها و معتبر بودن مدل مفهومي تحقيق را نشان مي دهد. كليد واژه ها: تاكتيك هاي مديريت تأثير، عوامل استرس زاي نقش، فشار شغلي، ارزيابي عملكرد.


مقالات مربوط :

- مقاله نقش فنآوري اطلاعات د ...

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- اسلاید توانمندسازي كارمندا ...

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

- مقاله مديريت منابع انساني ...

- مقاله عوامل موثر بر تمایل ...

- مقاله بررسي رابطه تعهد ساز ...

- مقاله تأثیر ساختار سازمان( ...

- مقاله تئوریهای انگیزش

- مقاله بررسي عوامل انگيزش ش ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
2.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
3.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
4.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
5.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
6.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
7.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
8.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
9.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
10.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
11.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
12.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
13.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
14.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
15.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
16.پروپوزال عنوان تحقيق : ارزیابی تاثیر ...
17.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
18.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
19.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
20.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
21.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
22.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
23.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
24.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
25.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...