[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه‌هاي عمومي (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:25 صفحه
تعداد مشاهده:1696 بار
تعداد خرید:167 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:0 ریال
چكيده: هدف پژوهش حاضر، آگاهي از ميزان رضايت شغلي كتابداران شاغل در كتابخانه‌هاي عمومي وابسته به نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور است. روش پژوهش پيمايشي تحليلي و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و جامعه آماري مورد مطالعه نمونه اي به تعداد 542 نفر از كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مراكز استانهاست. براي اجراي اين پژوهش، ابتدا مدلي براي سنجش رضايت شغلي كتابداران در قالب 6 بُعد و 27 متغير طراحي شد و رضايت شغلي كتابدارانبر اساس مدل طراحي شده و با احتساب نمرات 27 متغير محاسبه گرديد. بر اساس يافته‌ها، رضايت شغلي كتابداران از حد متوسط پايين تر است. در رابطه با ابعاد رضايت شغلي، رضايت از ابعاد امكانات مادي و رفاهي، ثبات شغلي، خودشكوفايي و ماهيت شغل پايين تر از حد متوسط، و رفتار مدير و روابط متقابل بالاتر از حد متوسط است. در اين پژوهش، تفاوت معناداري بين ميانگين رضايت شغلي كتابداران بر حسب رشته تحصيلي (كتابداري و غيركتابداري) مشاهده نشد. يافته‌هاي پژوهش حاضر كه نشانگر نارضايتي كتابداران از اكثر متغيرهاي شغلي است، ضرورت توجه مسئولان به بهبود شرايط كاري كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي كشور را مطرح مي كند. كليدواژه‌ها:رضايت شغلي، كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي، كتابخانه‌هاي عمومي مراكز استانها، مدل رضايت شغلي


مقالات مربوط :

- مقاله مديريت استراتژيك و م ...

- مقاله فن آوري اطلاعات و چا ...

- مقاله بررسی رضایت شغلی ماماها

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله رابطه بين آموزش‌هاي ...

- مقاله بررسی میزان رضایت شغ ...

- اسلاید مدیریت پویای سازمان ...

- مقاله تأثیر ساختار سازمان( ...

- مقاله تئوریهای انگیزش

- مقاله بررسی رضایتمندی شغل ...

آخرین مقالات
1.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
2.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
3.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
4.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
5.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
6.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
7.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
8.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
9.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
11.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
12.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
13.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
14.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
15.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
16.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
17.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
18.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
19. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
20.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
21.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
22.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
23.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
24.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
25.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...