[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي فرهنگي چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:گرایش: برنامه‌ریزی امور فرهنگي
تاریخ:1392/09/12
تعداد صفحات:51 صفحه
تعداد مشاهده:1905 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:121895 ریال
فرضيه اصلي پژوهش: نظام فرهنگي جامعه (شامل فرهنگ و شبکه سازماني، فرهنگ باورهاي قالبي و عميق و فرهنگ خرد اجتماعي) نظر کنش‌گران جامعه آماري را براي دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي تعيين می‌کند. فرضيه هاي توصيفي پژوهش: 1- بين فرهنگ خرد اجتماعي (فرهنگ خانوادگي و ساختار شخصيتي زنان) با دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در درون سازمان تفاوت معنی‌داري وجود دارد. 2- بين عوامل و موانع سازماني (فرهنگ و شبکه سازماني) با عدم دست‌يابي زنان به سطوح مديريتي رابطه وجود دارد. 3- فرهنگ باورهاي عميق و قالبي (از طريق باورهاي عميق و تفکرات قالبي تاريخي- اجتماعي و ديني) دست‌یابی زنان را به سطوح مديريتي دچار چالش مي‌كند. فرضيه هاي مقایسه‌‌ای- ترجيحي پژوهش: پژوهش حاضر براي مقايسه دووجهي عامل‌ها و متغيرها و براي توصيف و مقايسه آن‌ها فرضيه‌هاي مقایسه‌‌ای – ترجيحي را تدوين نموده است تا نشان دهد ايستارها و نگرش‌هاي افراد نمونه جامعه آماري (پاسخگويان) در مقايسه موانع و چالش‌هاي فرهنگي در دستيابي زنان به سطوح مديريتي چگونه است و پاسخگويان در مقايسه عوامل، موانع و متغيرها کدام يك را در اولويت قرار داده و ترجيح می‌دهند و آيا متغير زيستي – اجتماعي مانند جنسيت در ترجيح و اولويت‌بندي متغيرها مؤثر است. -فرضيه‌هاي دووجهي : - به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به موانع و چالش‌هاي فرهنگي فرهنگ باورهاي عميق در دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در دو حوزه تاريخي- اجتماعي و ديني متفاوت است. - از بين موانع و چالش‌هاي فرهنگي، تاريخي- اجتماعي در عدم دستيابي زنان به سطوح مديريتي موانع و چالش‌هاي تاريخي در اولويت قرار دارد. - به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به موانع و چالش‌هاي فرهنگي فرهنگ و شبکه سازماني در دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در دو حوزه فرهنگ و شبکه سازماني متفاوت است. - از بين موانع و چالش‌هاي سازماني در عدم دستيابي زنان به سطوح مديريتي شبکه سازماني در اولويت قرار دارد. - به نظر می‌رسد رتبه‌بندی ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به موانع و چالش‌هاي فرهنگي فرهنگ خرد اجتماعي در دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي متفاوت است. - از بين موانع و چالش‌هاي فرهنگ خرد اجتماعي در عدم دستيابي زنان به سطوح مديريتي، ساختار شخصيتي زنان در اولويت قرار دارد. فرضيه‌هاي مقایسه‌‌ای- ترجيحي و جنسيت : - کارکنان زن سازمان، موانع فرهنگ و شبکه سازماني را در عدم دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در اولويت مي دانند. - کارکنان مرد سازمان، موانع و چالش‌هاي فرهنگ خرد اجتماعي را در عدم دست‌يابی زنان به سطوح مديريتي در اولويت مي دانند. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسي فرهنگي چالش ...

- پروپوزال بررسی ارتباط بین ...

- پروپوزال عواملي برارتقاء ب ...

- پروپوزال بررسی انتظارات صا ...

- پروپوزال بررسی موانع بودجه ...

- پروپوزال طراحي مدل رياضي س ...

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

- پروپوزال بررسی رابطه بین ه ...

- پروپوزال بررسی (مطالعه) مو ...

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...