[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي فرهنگي چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:گرایش: برنامه‌ریزی امور فرهنگي
تاریخ:1392/09/12
تعداد صفحات:51 صفحه
تعداد مشاهده:1980 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:121895 ریال
فرضيه اصلي پژوهش: نظام فرهنگي جامعه (شامل فرهنگ و شبکه سازماني، فرهنگ باورهاي قالبي و عميق و فرهنگ خرد اجتماعي) نظر کنش‌گران جامعه آماري را براي دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي تعيين می‌کند. فرضيه هاي توصيفي پژوهش: 1- بين فرهنگ خرد اجتماعي (فرهنگ خانوادگي و ساختار شخصيتي زنان) با دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در درون سازمان تفاوت معنی‌داري وجود دارد. 2- بين عوامل و موانع سازماني (فرهنگ و شبکه سازماني) با عدم دست‌يابي زنان به سطوح مديريتي رابطه وجود دارد. 3- فرهنگ باورهاي عميق و قالبي (از طريق باورهاي عميق و تفکرات قالبي تاريخي- اجتماعي و ديني) دست‌یابی زنان را به سطوح مديريتي دچار چالش مي‌كند. فرضيه هاي مقایسه‌‌ای- ترجيحي پژوهش: پژوهش حاضر براي مقايسه دووجهي عامل‌ها و متغيرها و براي توصيف و مقايسه آن‌ها فرضيه‌هاي مقایسه‌‌ای – ترجيحي را تدوين نموده است تا نشان دهد ايستارها و نگرش‌هاي افراد نمونه جامعه آماري (پاسخگويان) در مقايسه موانع و چالش‌هاي فرهنگي در دستيابي زنان به سطوح مديريتي چگونه است و پاسخگويان در مقايسه عوامل، موانع و متغيرها کدام يك را در اولويت قرار داده و ترجيح می‌دهند و آيا متغير زيستي – اجتماعي مانند جنسيت در ترجيح و اولويت‌بندي متغيرها مؤثر است. -فرضيه‌هاي دووجهي : - به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به موانع و چالش‌هاي فرهنگي فرهنگ باورهاي عميق در دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در دو حوزه تاريخي- اجتماعي و ديني متفاوت است. - از بين موانع و چالش‌هاي فرهنگي، تاريخي- اجتماعي در عدم دستيابي زنان به سطوح مديريتي موانع و چالش‌هاي تاريخي در اولويت قرار دارد. - به نظر مي‌رسد رتبه‌بندي ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به موانع و چالش‌هاي فرهنگي فرهنگ و شبکه سازماني در دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در دو حوزه فرهنگ و شبکه سازماني متفاوت است. - از بين موانع و چالش‌هاي سازماني در عدم دستيابي زنان به سطوح مديريتي شبکه سازماني در اولويت قرار دارد. - به نظر می‌رسد رتبه‌بندی ارزيابي نظرات پاسخگويان نسبت به موانع و چالش‌هاي فرهنگي فرهنگ خرد اجتماعي در دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي متفاوت است. - از بين موانع و چالش‌هاي فرهنگ خرد اجتماعي در عدم دستيابي زنان به سطوح مديريتي، ساختار شخصيتي زنان در اولويت قرار دارد. فرضيه‌هاي مقایسه‌‌ای- ترجيحي و جنسيت : - کارکنان زن سازمان، موانع فرهنگ و شبکه سازماني را در عدم دست‌یابی زنان به سطوح مديريتي در اولويت مي دانند. - کارکنان مرد سازمان، موانع و چالش‌هاي فرهنگ خرد اجتماعي را در عدم دست‌يابی زنان به سطوح مديريتي در اولويت مي دانند. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال شناسايي شاخص هاي ...

- پروپوزال طراحی مدل مناسب ...

- پروپوزال اثر لذت جوئی و مح ...

- پروپوزال بررسی انتظارات صا ...

- پروپوزال شناسایی موانع کاه ...

- پروپوزال امکان سنجی و طراح ...

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

- پروپوزال بررسي رابطه ي ياد ...

- پروپوزال بررسی رفتارهای شه ...

- پروپوزال طراحی مدل پیاده س ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...