[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال شناسایی و بررسی ابعادی تشکیل دهنده ی تصویر شهر
رشته:پروپوزال
گروه:مهندسی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:شهرسازی
تاریخ:1392/09/22
تعداد صفحات:35 صفحه
تعداد مشاهده:1261 بار
تعداد خرید:5 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:108040 ریال
فرضيه هاي مورد آزمون عبارتند از: 1. مسائل اجتماعی در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح مطلوبي قرار دارد. 2. دانشگاه و آموزش در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 3. فرهنگ تجارت و نوآوری در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 4. جایگاه بین المللی شهر در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 5. محیط زیست در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 6. جاذبه معماری و شهری در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 7. زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات و ترافیک در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 8. اقتصاد و تجارت در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 9. صیانت از آثار تاریخی در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 10. خویشتن شناسی شهروندان در بین شهروندان شهر مورد مطالعه ، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 11. فرهنگ در بین شهروندان شهر مورد مطالعه، در سطح قابل قبولي قرار دارد. 12. دامنه ی خدمات در بین شهروندان شهر مورد مطالعه، در سطح قابل قبولي قرار دارد. فرضيات مدل مفهومي شکل گیری تصویر درونی شهر شهر مورد مطالعه : • فرضیه (1): مسائل اجتماعی بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (2): دانشگاه و آموزش بر شکل گیری تصویر درونی شهر شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (3): فرهنگ تجارت و نوآوری بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (4): جایگاه بین المللی شهر بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (5): محیط زیست بر شکل گیری تصویر درونی شهر شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (6): جاذبه معماری و شهری بر شکل گیری تصویر درونی شهر شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (7): زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات و ترافیک بر شکل گیری تصویر درونی شهر شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (8): اقتصاد و تجارت بر شکل گیری تصویر درونی شهر شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (9): خویشتن شناسی شهروندان بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (10): صیانت از آثار تاریخی بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (11): فرهنگ بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. • فرضیه (12): دامنه ی خدمات بر شکل گیری تصویر درونی شهر مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری دارد. برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصلفرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال ارائه مدلي براي ش ...

- پروپوزال بررسي تخليه جزيي ...

- پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو

- پروپوزال الگوی راهبردی طرا ...

- پروپوزال ارائه الگوریتم جد ...

- پروپوزال بررسی نقش فضای شه ...

- پروپوزال آنتن موجبر مجتمع ...

- پروپوزال بررسی نقش هنر عکا ...

- پروپوزال شناسایی و بررسی ا ...

- پروپوزال بررسی خطاهای داخل ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...