[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي روابط ميان منظرهای کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش همبستگی متعارف
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت صنعتی
تاریخ:1392/09/23
تعداد صفحات:40 صفحه
تعداد مشاهده:1738 بار
تعداد خرید:19 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:119977 ریال
سوالات اصلی : 1- آیا در سازمان، بین منظر رشد و یادگیری ومنظر فرآیندهای داخلی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ 2- آیا در سازمان، بین منظر رشد و یادگیری و منظر مشتری و رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؟ 3- آیا در سازمان، بین منظر رشد و یادگیری و منظر مالی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ 4- آیادرسازمان، بین منظرفرآیندهای داخلی و منظرمشتری رابطه معنادارمثبتی وجوددارد؟ 5- آیا در سازمان، بین منظر فرآیندهای داخلی با منظر مالی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ 6- آیا در سازمان، بین منظر مشتری و منظر مالی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ سوالات فرعی : 1- در میان شاخصهای دو منظر رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی، کدام شاخص ها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 2- در میان شاخص های دو منظر رشد و یادگیری و مشتری، کدام شاخصها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنیدار بین دو منظر دارا هستند؟ 3- در میان شاخصهای دو منظر رشد و یادگیری و منظر مالی، کدام شاخص ها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 4- درمیان شاخصهای دو منظر فرآیندهای داخلی و مشتری، کدام شاخصها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 5- در میان شاخص های دو منظر فرآیندهای داخلی و منظر مالی، کدام شاخص ها بیش ترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 6- در میان شاخص های دو منظر مشتری و مالی، کدام شاخص ها بیش ترین و کم ترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال کاربرد روش هزینه‌ ...

- پروپوزال ارائه مدلی برای ا ...

- پروپوزال شناسايي علل شكل د ...

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

- پروپوزال طراحی مدلی برای ز ...

- پروپوزال بررسی انتظارات صا ...

- پروپوزال بررسي تاثير رفتار ...

- پروپوزال شناسایی مدلی جهت ...

- پروپوزال بررسي آمادگي سازم ...

- پروپوزال رزیابی توان تبیین ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...