[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي روابط ميان منظرهای کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش همبستگی متعارف
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت صنعتی
تاریخ:1392/09/23
تعداد صفحات:40 صفحه
تعداد مشاهده:1697 بار
تعداد خرید:19 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:119977 ریال
سوالات اصلی : 1- آیا در سازمان، بین منظر رشد و یادگیری ومنظر فرآیندهای داخلی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ 2- آیا در سازمان، بین منظر رشد و یادگیری و منظر مشتری و رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؟ 3- آیا در سازمان، بین منظر رشد و یادگیری و منظر مالی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ 4- آیادرسازمان، بین منظرفرآیندهای داخلی و منظرمشتری رابطه معنادارمثبتی وجوددارد؟ 5- آیا در سازمان، بین منظر فرآیندهای داخلی با منظر مالی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ 6- آیا در سازمان، بین منظر مشتری و منظر مالی رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد؟ سوالات فرعی : 1- در میان شاخصهای دو منظر رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی، کدام شاخص ها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 2- در میان شاخص های دو منظر رشد و یادگیری و مشتری، کدام شاخصها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنیدار بین دو منظر دارا هستند؟ 3- در میان شاخصهای دو منظر رشد و یادگیری و منظر مالی، کدام شاخص ها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 4- درمیان شاخصهای دو منظر فرآیندهای داخلی و مشتری، کدام شاخصها بیشترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 5- در میان شاخص های دو منظر فرآیندهای داخلی و منظر مالی، کدام شاخص ها بیش ترین و کمترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ 6- در میان شاخص های دو منظر مشتری و مالی، کدام شاخص ها بیش ترین و کم ترین تأثیر را در ایجاد رابطه معنی دار بین دو منظر دارا هستند؟ برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال امکان سنجی پیاده ...

- پروپوزال طراحي الگوي كارآف ...

- پروپوزال کیفیت خدمات ارائه ...

- پروپوزال کاربرد روش هزینه‌ ...

- پروپوزال بررسی روابط بین ...

- پروپوزال ارائه یک چارچوب ب ...

- پروپوزال شناسایی و رتبه بن ...

- پروپوزال بررسی رابطه ی بین ...

- پروپوزال خودشيفتگي مديران ...

- پروپوزال بهينه ‏سازی سبد س ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...