[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي رابطه بين ميزان وجود برخي از شاخص هاي مديريت كيفيت فراگير و تعهد سازماني
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت کیفیت
تاریخ:1392/10/03
تعداد صفحات:55 صفحه
تعداد مشاهده:1574 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:113456 ریال
فرضيه هاي اصلي؛ 1) بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد سازماني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. 2) بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد سازماني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. 3) بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد سازماني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. ب) فرضيه هاي ويژه (فرعي) .از ديدگاه کارکنان سازمان ، در سازمان مذکور ميزان وجود مشتري مداري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود مشتري مداري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران ، در سازمانمذکور ميزان وجود مشتري مداري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان ، در سازمان مذکور ميزان وجود مشارکت محوري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود مشارکت محوري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران ، در سازمان مذکور ميزان مشارکت محوري وجود بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان ، در سازمان مذکور ميزان وجود بهبود مستمر کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود بهبود مستمر کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود بهبود مستمر کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود مديريت کيفيت فراگير(T.Q.M) بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران سازمان ، در سازمان مذکور ميزان وجود مديريت کيفيت فراگير(T.Q.M) بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود مديريت کيفيت فراگير(T.Q.M) بالاتر از ميانگين جامعه است.  تعهد سازماني • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد سازماني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عاطفي بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عقلاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد هيجاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد سازماني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عاطفي بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عقلاني کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد هيجاني کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد سازماني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عاطفي بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان تعهد عقلاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد هيجاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد هنجاري در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد عاطفي در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد عقلاني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد هنجاري در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد عاطفي در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد عقلاني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد هنجاري در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد عاطفي در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد عقلاني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال عواملي برارتقاء ب ...

- پروپوزال بررسی (مطالعه) مو ...

- پروپوزال ارزیابی سیاست های ...

- پروپوزال ارتباط میان سرمای ...

- پروپوزال مدل مدیریت کیفی ...

- پروپوزال امکان سنجي اجراي ...

- پروپوزال بررسی ارتباط بین ...

- پروپوزال بررسی عوامل تاثیر ...

- پروپوزال الگوي تعالي سازما ...

- پروپوزال تدوین راهبردهای ف ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...