[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي رابطه بين ميزان وجود برخي از شاخص هاي مديريت كيفيت فراگير و تعهد سازماني
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت کیفیت
تاریخ:1392/10/03
تعداد صفحات:55 صفحه
تعداد مشاهده:1631 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:113456 ریال
فرضيه هاي اصلي؛ 1) بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد سازماني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. 2) بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد سازماني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. 3) بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد سازماني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. ب) فرضيه هاي ويژه (فرعي) .از ديدگاه کارکنان سازمان ، در سازمان مذکور ميزان وجود مشتري مداري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود مشتري مداري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران ، در سازمانمذکور ميزان وجود مشتري مداري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان ، در سازمان مذکور ميزان وجود مشارکت محوري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود مشارکت محوري بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران ، در سازمان مذکور ميزان مشارکت محوري وجود بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان ، در سازمان مذکور ميزان وجود بهبود مستمر کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود بهبود مستمر کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود بهبود مستمر کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود مديريت کيفيت فراگير(T.Q.M) بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران سازمان ، در سازمان مذکور ميزان وجود مديريت کيفيت فراگير(T.Q.M) بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود مديريت کيفيت فراگير(T.Q.M) بالاتر از ميانگين جامعه است.  تعهد سازماني • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد سازماني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عاطفي بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عقلاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد هيجاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد سازماني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عاطفي بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عقلاني کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد هيجاني کيفيت بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد سازماني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان سازمان، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد عاطفي بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه مدیران، در سازمان مذکور ميزان تعهد عقلاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • از ديدگاه کارکنان و مدیران، در سازمان مذکور ميزان وجود تعهد هيجاني بالاتر از ميانگين جامعه است. • بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد هنجاري در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد عاطفي در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشتري مداري و تعهد عقلاني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد هنجاري در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد عاطفي در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود مشاركت محوري و تعهد عقلاني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد هنجاري در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد عاطفي در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. • بين ميزان وجود بهبود مستمر فعاليت ها و تعهد عقلاني در سازمان رابطه معني داري وجود دارد. برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

- پروپوزال مدلی جهت پیش بینی ...

- پروپوزال بررسی تاثیر قابل ...

- پروپوزال بررسی موانع توسعه ...

- پروپوزال بررسی تأثیر مدیری ...

- خلاصه پروپوزال 50 پایان نا ...

- پروپوزال بررسي روابط متقاب ...

- پروپوزال ارزیابی سیاست های ...

- پروپوزال ارزش در معرض خطر ...

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه غرق شدن
2.پرسشنامه جذب شدن
3.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
4.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
5.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
6.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
7.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
8.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
9.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
10.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
11.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
12.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
13.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
14.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
15.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
16.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
17.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
18.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
19.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
20.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
21.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
23.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
24.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
25.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...