[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال تعیین ارتباط بين شخصيت و رفتار شهروندي سازماني
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت ورزشی
تاریخ:1392/10/16
تعداد صفحات:44 صفحه
تعداد مشاهده:2475 بار
تعداد خرید:15 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:119355 ریال
فرضیه ها بر اساس ویژگی هایی که هر کدام از ابعاد شخصیتی دارند و همچنین با توجه به پیشینه و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اند تنظیم شدند. فرضيه اصلي تحقیق :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و شخصیت در كارشناسان سازمان ورزش شهرداري تهران ارتباط مثبت وجود دارد. فرضيه های فرعي تحقیق فرض 1: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي برونگرايي در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرض 2: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي وجدان در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرض3: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي پذيرندگي در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرض 4: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي روان رنجوری در كارشناسان سازمان ارتباط منفی وجود دارد. فرض 5: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي استقبال از تجربه در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرضیه های مرتبط با متغیرهای تعدیل کننده فرض 1: :H1 بین OCB و سن کارشناسان ورزش سازمان ارتباط وجود دارد. فرض2: :H1 بین OCB و سابقه اشتغال کارشناسان ورزش سازمان ارتباط وجود دارد. فرض 3: :H1 بین OCB و جنسیت کارشناسان ورزش سازمان ارتباط وجود دارد. فرض4: :H1 بین میانگین OCB کارشناسان مرد و کارشناسان زن در سازمان تفاوت وجود دارد. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی تأثیراقداما ...

- پروپوزال بررسی (مطالعه) مو ...

- پروپوزال آسیب شناسی عدم اج ...

- پروپوزال ارزیابی همبستگی م ...

- پروپوزال بررسی ارتباط بین ...

- پروپوزال بررسي اثر ميزان ب ...

- پروپوزال بررسي تغييرات ناگ ...

- پروپوزال بررسي تاثير هوش ع ...

- پروپوزال بررسی روابط درونی ...

- پروپوزال ارزیابی کیفیت خدم ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...