[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال تعیین ارتباط بين شخصيت و رفتار شهروندي سازماني
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت ورزشی
تاریخ:1392/10/16
تعداد صفحات:44 صفحه
تعداد مشاهده:2514 بار
تعداد خرید:15 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:119355 ریال
فرضیه ها بر اساس ویژگی هایی که هر کدام از ابعاد شخصیتی دارند و همچنین با توجه به پیشینه و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده اند تنظیم شدند. فرضيه اصلي تحقیق :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و شخصیت در كارشناسان سازمان ورزش شهرداري تهران ارتباط مثبت وجود دارد. فرضيه های فرعي تحقیق فرض 1: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي برونگرايي در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرض 2: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي وجدان در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرض3: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي پذيرندگي در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرض 4: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي روان رنجوری در كارشناسان سازمان ارتباط منفی وجود دارد. فرض 5: :H1 بين رفتار شهروندي سازماني و ويژگي استقبال از تجربه در كارشناسان سازمان ارتباط مثبت وجود دارد. فرضیه های مرتبط با متغیرهای تعدیل کننده فرض 1: :H1 بین OCB و سن کارشناسان ورزش سازمان ارتباط وجود دارد. فرض2: :H1 بین OCB و سابقه اشتغال کارشناسان ورزش سازمان ارتباط وجود دارد. فرض 3: :H1 بین OCB و جنسیت کارشناسان ورزش سازمان ارتباط وجود دارد. فرض4: :H1 بین میانگین OCB کارشناسان مرد و کارشناسان زن در سازمان تفاوت وجود دارد. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال شناسایی و اولویت ...

- پروپوزال بررسي روابط متقاب ...

- پروپوزال بررسی ارتباط بین ...

- پروپوزال مدل‌سازی علّی رو ...

- پروپوزال طراحي مدلي بر اسا ...

- پروپوزال ارزیابی عملکرد مر ...

- پروپوزال بررسی رابطه بین ک ...

- پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت ...

- پروپوزال بررسی روابط متقاب ...

- پروپوزال شناسايي علل شكل د ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه غرق شدن
2.پرسشنامه جذب شدن
3.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
4.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
5.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
6.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
7.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
8.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
9.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
10.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
11.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
12.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
13.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
14.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
15.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
16.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
17.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
18.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
19.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
20.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
21.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
23.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
24.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
25.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...