[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال تعيين سهم هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني قدرت كارآفريني دانش آموختگان بيكار
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت
تاریخ:1392/10/24
تعداد صفحات:43 صفحه
تعداد مشاهده:1854 بار
تعداد خرید:14 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:117432 ریال
هدف كلي هدف كلي پژوهش حاضر تعيين سهم هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني(حل مساله،شادماني، استقلال، تحمل فشاررواني، خود شكوفايي، خودآگاهي هيجاني،واقع گرايي،روابط بين فردي،خوش بيني،عزت نفس،كنترل تكانش،انعطاف پذيري،مسئوليت پذيري اجتماعي،همدلي و خودابرازي) در پيش بيني قدرت كارآفريني دانش آموختگان بيكار رشته هاي علوم انساني،فني،پزشكي است. اهداف جزئي پژوهش اهداف جزئي پژوهش عبارتند از: 1.تعيين سهم هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني قدرت كارآفريني در دانش آموختگان بيكار رشته هاي فني مهندسي(عمران،كامپيوتر،مواد،كشاورزي). 2. تعيين سهم هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني قدرت كارآفريني در دانش آموختگان بيكار رشته هاي علوم پزشكي(مامايي،پرستاري،دامپزشكي،پزشكي). 3. تعيين سهم هر يك از مؤلفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني قدرت كارآفريني در دانش آموختگان بيكار رشته هاي علوم انساني( روانشناسي،حقوق،ادبيات،مديريت). 4.مقايسه هوش هيجاني در دانش آموختگان بيكار رشته هاي علوم انساني،فني مهندسي و پزشكي. 5.مقايسه قدرت كارآفريني در دانش آموختگان بيكار رشته هاي علوم انساني،فني مهندسي و پزشكي. برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی انتشار اولي ...

- پروپوزال بررسی عوامل موثر ...

- خلاصه پروپوزال 50 پایان نا ...

- پروپوزال بررسی رفتارهای شه ...

- پروپوزال بررسی عوامل مرتبط ...

- پروپوزال بررسی تاثیر عضویت ...

- پروپوزال امکان سنجي اجراي ...

- پروپوزال بررسي جايگاه انتخ ...

- پروپوزال بررسی تأثیراقداما ...

- پروپوزال ارائه مدل مطلوب ت ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...