[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت
تاریخ:1392/11/01
تعداد صفحات:36 صفحه
تعداد مشاهده:2407 بار
تعداد خرید:16 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:97756 ریال
به طور کلی پیاده سازی استراتژی مفهومی جدید نیست، اما به تازگی در هسته موفقیت استراتژی قرار گرفته است (Bossidy, Charan, and Burck 2002). بنابراین توجه به آمادگی استراتژیک دارایی های نامشهود که تاثیر بسزایی در پیاده سازی استراتژی دارند به دهه اخیر باز می گردد. در این میان بیش از همه نورتون و کاپلان (Kaplan and Norton 2004a; 2004b) در ادامه تکامل منطق خود جهت پیاده سازی استراتژی به طور جدی بر اهمیت وجود آمادگی در سه دسته دارایی نامشهود سازمان تاکید کردند. یک دسته از دارایی های مورد توجه آنها سرمایه انسانی سازمان است؛ که ایجاد آمادگی در آن بیش از هرچیز بر آمادگی و وجود شایستگی-های مورد نیاز در برخی مشاغل تحت عنوان مشاغل استراتژیک تاکید وابسته است. در تکمیل این تلاش ها و به طور موازی، پژوهشگران حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی نیز غنی سازی مفهوم شغل استراتژیک را مورد توجه قرار داده اند؛ که در راس تلاش ها می توان از اقدامات اندیشمندانی چون بکر، هوسلید و باتی (Beker and Huselid 2006; 2010; 2011; Huselid, Beatty, and Beker 2005) یادکرد. این پژوهشگران به طور جدی بر تمایز قائل شدن میان نیروی کار و مشاغل موجود در سازمان صحه گذاشته و شناسایی مشاغل استراتژیک در سازمان را ضروری شمرده اند؛ مشاغلی که از نظر آنها رابط میان فعالیت های استراتژیک مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان است (Beker and Huselid 2006; 2011). به طور کلی مشاغل استراتژیک تأکید و نمایش فرایندهای کاری مهمی است که باید انجام شوند و نتایجی که باید به طور مداوم حاصل گردند. این دسته از مشاغل توجه زیادی را می-طلبد، چرا که نمایانگر نقاط استراتژیک و اهرم حیاتی مؤثر بر موفقیت های سازمانی است (Rothwel and Kazanas, 2003). ادبیات مرتبط با حوزه مشاغل استراتژیک را از دو منظر نقش و جایگاه مشاغل استراتژیک در ادبیات پیاده سازی استراتژی و همچنین به طور خاص نقش و جایگاه مشاغل استراتژیک در ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی مورد بررسی قرار داد. بنابراین دو دیدگاه فوق به عنوان مبانی کنکاش در پیشینه شغل استراتژیک مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در این فصل دو محور اصلی به بحث گذاشته خواهد شد. محور نخست کنکاش نظری پیرامون پژوهشهای صورت پذیرفته در حوزه مشاغل استراتژیک و مفهوم آن است. از این بخش می توان با عنوان مبانی نظری شغل استراتژیک یاد کرد؛ که در آن مقدمات شکل گیری چارچوب نظری اولیه فراهم می گردد. بخش دوم این فصل نیز در راستای روش پژوهش یعنی مطالعه موردی تدوین شده است؛ و شرکت طراحی و مهندسی x به عنوان مورد تحت بررسی تشریح می گردد. در این بخش پیرامون شرکت طراحی و مهندسی x بحث و اطلاعاتی در رابطه با ماهیت فعالیت های آن ارائه خواهد شد . بنابراین دو بخش اصلی این فصل بر طبق نیازمندی های روشی مطالعه موردی طراحی و تدوین شده اند؛ ساختار نگارشی کل به جز نیز در ترتیب ارائه مطالب رعایت شده است. برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- بررسی رابطه ویژگیهای ساختا ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ع ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ا ...

- فصل دوم پایان نامه ارائه ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی و ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...