[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسي رابطه بين ميزان وجود برخي از شاخص هاي مديريت كيفيت فراگير و تعهد سازماني
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت
تاریخ:1394/06/01
تعداد صفحات:73 صفحه
تعداد مشاهده:2047 بار
تعداد خرید:12 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:103240 ریال
تعريف مفاهيم و اصطلاحات: • فرآيند: مجمــوعه فــعاليت هاي مـرتبط و مـؤثر به هم كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي كنند. دروندادهاي يك فرآيند معمولاً بروندادهاي ساير فرآيندها هستند(مهديزاده، 1383). • فرآيند آموزش: يـك مـؤسسه آمـوزش عـالي داراي سـه فـرآيند اصـلي آموزش ، تحقيقات و خـدمات است كه وجـود آنهـا ضـروري و لازم است. دو زير بخش دقيق و مشخص به نام هاي تدريس (انتقال دانش) و يادگيري(دانش كسب شده توسط فراگير)، فرآيند آموزش را تشكيل مي دهند(Fui Tong & Boon Han, 1995). • نظام آموزش: نظام آموزش به عنوان يك نظام تغيير يا فرآيند توليد، با هدف تبديل دروندادها به بروندادها تعريف مي شود، كه در آن دروندادها شامل منابع انساني، فيزيكي و مالي مرتبط با دانشجويان، كاركنان مديريتي و زيرساخت ها؛ فرآيندها شامل فعاليت هاي تدريس، يادگيري، تحقيق و مديريت؛ و بروندادها شامل نتايج محسوس و نامحسوس و ارزش افزوده از طريق نتايج امتحانات، اشتغال، درآمد و رضايت است(Sahney et al., 2004 a). • كيفيت: كيفيت يك محصول (كالا يا خدمات) ، توانايي آن براي برآوردن يا فراتر رفتن از نيازها و انتظارات مشتريان است؛ • مشتري: دريافت كننده محصول مهيا شده توسط تهيه كننده است، كه ممكن است مشتري نهايي، مصرف كننده ذينفع يا خريدار باشد(Bergman & Klefsjo , 1994). • محصول: نتيجه فعاليت ها يا فرآيندها را محصول گويند كه ممكن است شامل خدمات، سخت افزار، مواد فرايند شده، نرم افزار يا تركيبي از آنها و همچنين مي تواند برنامه ريزي شده يا برنامه ريزي نشده (مثل اثرات آلاينده) باشد (Lundquist,1997). • مشتري مداري: رويه اي است كه در آن سازمان با سنجش افكار، احوال، و نظرها و پيشنهادهاي مشتري فعاليت مي كند و تلاش دارد تا تمايلات، خواسته ها و نيازهاي مشتريان را با تــوجه به امكانات برآورده كنــد. با ايــن روش و اعتــقــاد، بــا نظر مشتري، بهـبود مسـتمر محقق مي شود(يحيايي ايله اي، 1385). • مشاركت: فرآيندي است كه از طريق آن ذينفعان تحت تأثير قرار مي گيرند و در كنترل و هدايت توسعه ابتكار عمل و تصميمات و منابعي كه براي آنها منظور مي شود، شركت مي كنند. • بهبود مستمر: ارزشيابي تغييرات مداوم فرآيندها، توليدات، برنامه ها و خدمات به منظور فعاليت بهتر آنها است. به عبارت ديگر بهبود مستمر، تلاش دائمي براي حذف ضعف ها، كاهش زمان پاسخگويي، ساده سازي طرح ها ، محصولات و خدمات و بهبود كيفيت و خدمات مشتري است. • مديريت كيفيت: فرآيندي است متمركز بر روي مشتري ها، كيفيت محور، مبتني بر حقايق، متكي بر كار تيمي كه براي دستيابي به اهداف استراتژيك يك سازمان از طريق ارتقاء مستمر فرآيندها ، توسعه مديريت ارشد سازمان رهبري مي شود. به تعريف ديگر نظام بهبود مستمري كه مديريت مشاركتي را به كار مي گيرد و بر نيازهاي مصرف كنندگان متمركز شده است. • تعهد سازماني: پورتر و همكارانش تعهد سازماني را درجه سني تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در سازمان تعريف كرده اند كه داراي مؤلفه هايي نظير؛ اعتقاد به اهداف و ارزش هاي سازمان؛ تمايل شديد در راه سازمان و خواست عميق ادامه ي عضويت در سازمان است. • تعهد سازماني عاطفي: شامل وابستگي عاطفي كاركنان به تعيين هويت با سازمان و درگير شدن در فعاليت هاي سازماني است. • تعهد سازماني عقلاني: شامل تعهدي است كه مبتني بر ارزش نهادن به سازمان است و كارمندان در زندگي سازمان سهيم مي شوند. • تعهد سازماني هنجاري: شامل احساسات افراد مبني بر ضرورت ماندن در سازمان است(مي ير و آلن، 1991، ص 72-67). برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه كاهش مص ...

- فصل دوم پایان نامه ارائه م ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- پایان نامه شناسايي و كاربر ...

- پایان نامه بررسی عوامل موث ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- پایان نامه تأثير انواع هوش ...

- فصل دوم پایان نامه ارائه چ ...

- فصل دوم پایان نامه مكان يا ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...