[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسي رابطه بين ميزان وجود برخي از شاخص هاي مديريت كيفيت فراگير و تعهد سازماني
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت
تاریخ:1394/06/01
تعداد صفحات:73 صفحه
تعداد مشاهده:2024 بار
تعداد خرید:12 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:103240 ریال
تعريف مفاهيم و اصطلاحات: • فرآيند: مجمــوعه فــعاليت هاي مـرتبط و مـؤثر به هم كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي كنند. دروندادهاي يك فرآيند معمولاً بروندادهاي ساير فرآيندها هستند(مهديزاده، 1383). • فرآيند آموزش: يـك مـؤسسه آمـوزش عـالي داراي سـه فـرآيند اصـلي آموزش ، تحقيقات و خـدمات است كه وجـود آنهـا ضـروري و لازم است. دو زير بخش دقيق و مشخص به نام هاي تدريس (انتقال دانش) و يادگيري(دانش كسب شده توسط فراگير)، فرآيند آموزش را تشكيل مي دهند(Fui Tong & Boon Han, 1995). • نظام آموزش: نظام آموزش به عنوان يك نظام تغيير يا فرآيند توليد، با هدف تبديل دروندادها به بروندادها تعريف مي شود، كه در آن دروندادها شامل منابع انساني، فيزيكي و مالي مرتبط با دانشجويان، كاركنان مديريتي و زيرساخت ها؛ فرآيندها شامل فعاليت هاي تدريس، يادگيري، تحقيق و مديريت؛ و بروندادها شامل نتايج محسوس و نامحسوس و ارزش افزوده از طريق نتايج امتحانات، اشتغال، درآمد و رضايت است(Sahney et al., 2004 a). • كيفيت: كيفيت يك محصول (كالا يا خدمات) ، توانايي آن براي برآوردن يا فراتر رفتن از نيازها و انتظارات مشتريان است؛ • مشتري: دريافت كننده محصول مهيا شده توسط تهيه كننده است، كه ممكن است مشتري نهايي، مصرف كننده ذينفع يا خريدار باشد(Bergman & Klefsjo , 1994). • محصول: نتيجه فعاليت ها يا فرآيندها را محصول گويند كه ممكن است شامل خدمات، سخت افزار، مواد فرايند شده، نرم افزار يا تركيبي از آنها و همچنين مي تواند برنامه ريزي شده يا برنامه ريزي نشده (مثل اثرات آلاينده) باشد (Lundquist,1997). • مشتري مداري: رويه اي است كه در آن سازمان با سنجش افكار، احوال، و نظرها و پيشنهادهاي مشتري فعاليت مي كند و تلاش دارد تا تمايلات، خواسته ها و نيازهاي مشتريان را با تــوجه به امكانات برآورده كنــد. با ايــن روش و اعتــقــاد، بــا نظر مشتري، بهـبود مسـتمر محقق مي شود(يحيايي ايله اي، 1385). • مشاركت: فرآيندي است كه از طريق آن ذينفعان تحت تأثير قرار مي گيرند و در كنترل و هدايت توسعه ابتكار عمل و تصميمات و منابعي كه براي آنها منظور مي شود، شركت مي كنند. • بهبود مستمر: ارزشيابي تغييرات مداوم فرآيندها، توليدات، برنامه ها و خدمات به منظور فعاليت بهتر آنها است. به عبارت ديگر بهبود مستمر، تلاش دائمي براي حذف ضعف ها، كاهش زمان پاسخگويي، ساده سازي طرح ها ، محصولات و خدمات و بهبود كيفيت و خدمات مشتري است. • مديريت كيفيت: فرآيندي است متمركز بر روي مشتري ها، كيفيت محور، مبتني بر حقايق، متكي بر كار تيمي كه براي دستيابي به اهداف استراتژيك يك سازمان از طريق ارتقاء مستمر فرآيندها ، توسعه مديريت ارشد سازمان رهبري مي شود. به تعريف ديگر نظام بهبود مستمري كه مديريت مشاركتي را به كار مي گيرد و بر نيازهاي مصرف كنندگان متمركز شده است. • تعهد سازماني: پورتر و همكارانش تعهد سازماني را درجه سني تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در سازمان تعريف كرده اند كه داراي مؤلفه هايي نظير؛ اعتقاد به اهداف و ارزش هاي سازمان؛ تمايل شديد در راه سازمان و خواست عميق ادامه ي عضويت در سازمان است. • تعهد سازماني عاطفي: شامل وابستگي عاطفي كاركنان به تعيين هويت با سازمان و درگير شدن در فعاليت هاي سازماني است. • تعهد سازماني عقلاني: شامل تعهدي است كه مبتني بر ارزش نهادن به سازمان است و كارمندان در زندگي سازمان سهيم مي شوند. • تعهد سازماني هنجاري: شامل احساسات افراد مبني بر ضرورت ماندن در سازمان است(مي ير و آلن، 1991، ص 72-67). برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه ارئه ی ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ج ...

- فصل دوم پایان نامه امکان س ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی چ ...

- فصل دوم پایان نامه مدلی جه ...

- فصل دوم پایان نامه اثرات ...

- فصل دوم پایان نامه كاهش مص ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...