[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسی رابطة بین سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:علوم اجتماعی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
تاریخ:1392/11/03
تعداد صفحات:177 صفحه
تعداد مشاهده:2102 بار
تعداد خرید:15 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:118657 ریال
جامعۀ مدنی: جامعۀ مدنی حوزه ای است عمومی میان دولت و شهروندِ عضو که با هدفی مشخص، مستقل از هر دو قطب، به طور داوطلبانه تشکیل یافته و برای اعمال و اختیارات هر یک از قطب ها (یعنی دولت و شهروند عضو) قاعده وضع و حدود اختیارات آنان را معین می کند. جامعۀ مدنی شامل عرصه هایی است که می توانند و باید خارج از قدرت آمرانه عمل نمایند. شهروندی : همانطور که لیستر گفته است شهروندی در هر دوره ای معنا و مفهوم خاصی داشته است و به بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن دوره مربوط بوده و میراث های تاریخی متفاوتی را بازتاب می دهد. از دهۀ 1980 فاکتورهایی مطرح شده اند که مرکزیت دولت را زیر سؤال برده اند، همانند رشد اهمیت اتحادیۀ اروپا، جهانی شدن، تلاش برای خودمختاری منطقه ای در برخی نواحی، همچنین مهاجرت های بین المللی. در حال حاظر، شهروندی بیشتر در بحث های رسانه ای و سیاستی در مورد مهاجران و جوانان به کار می رود. حقوق شهروندی: شهروندی می تواند به عنوان پایگاه و مجموعه ای از حقوق توصیف شود. این ارتباط حقوق و پایگاه با یکدیگر امری تصادفی نیست. اهمیت سیاسی حقوق از طبیعت اجتماعی پایگاه بر می خیزد. در کل می توان گفت که حقوق مهم هستند چرا که آنها توسط فضیلت یک پایگاه قانونی یا قراردادی ظرفیتی را به اشخاص می دهند. یعنی، اشخاص ممکن است به خاطر پایگاه شان ظرفیت ئ ها یا موقعیت های خاصی برای کنش های خاص داشته باشند. حق افراد از پیوستگی شان به یک پایگاه ایجاد می شود چرا که پایگاه یک فرد آنچه که او می خواهد انجام دهد، ظرفیت هایی که آن فرد دارد را مشخص می سازد. یک پایگاه قانونی حقوق قانونی را نیز به دنبال خواهد داشت. باید بیان کرد که حقوق از طریق اِعمالشان خلق شده اند، این اعمال حقوق است که ظرفیت های مربوط به آنها را تولید می کند (باربالت ، 1988 ؛ به نقل از ترنر و هامیلتون، 1994 :227). برای تهیه پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه تحلیل م ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ب ...

- فصل دوم پایان نامه اینترنت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ج ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی و ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- پایان نامه کارشناسی ارشد ب ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...