[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتار شهروندان در استفاده از مترو
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:علوم اجتماعی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:جامعه شناسی
تاریخ:1392/11/05
تعداد صفحات:36 صفحه
تعداد مشاهده:1125 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:92123 ریال
يادگيري اجتماعي: عبارت است از مشاهده و تقليد اعمال و رفتار ديگران و مطابقت اعمال و رفتار خود با آنچه که مشاهده کرده است. آگاهي: فرايند سازماندهي، تعبير، تفسير و ارتباط اطلاعاتي است که توسط حواس جمع آوري مي شود به عبارتي اطلاعات و دانسته هايي که هر شهروند از موضوع مورد مطالعه دارد. رسانه: رسانه‌، وسيله اي است كه‌ پيامي‌ را از يك‌ پيام‌ ساز بـه يك‌ پيام‌ گـير ( مخاطب ‌) مـنتقل‌ مي‌كند به عبارتي هر وسيله‌اي‌ كه‌ پيامي‌ را منتقل‌ كند رسانه ناميده مي شود، مانند رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري. - اعتماد اجتماعي: اعتماد در زبان فارسي مترادف با تکيه کردن، واگذاشتن کار به ‌کسي، اطمينان، باور و اعتقاد به کار رفته است به گفته زيمل، اعتماد زماني وجود خواهد داشت که آدمي به کسي يا اصلي باور داشته باشد. اعتماد بيان کننده اين احساس است که بيان تصور ما از يک موجود و خود آن موجود پيوند و وحدت معين برقرار است و ادراک ما از آن وجود تداوم معيني دارد . رضايتمندي : رضايت، خوشايندي برآمده از آگاهي به يک وضعيت راحت است که معمولا با ارضاء بعضي تمايلات پيوند خورده است. از آن جايي که رضايت به همراه خوشايندي است، لذا به وسيله منابع خوشايند کننده محدود شده است که بر اثر رفع نيازها، يک نوع حالت خوشايندي و راحتي به انسان دست مي دهد که بر اساس همين روند به رضايتمدي مي رسد. رضايت صرفا بعد حسي و شناختي است که اين دو بعد با يکديگر در ارتباط هستند. رضايت مي تواند هم صرفا احساسي و هم صرفا شناختي و هم تر کيب از اين دو باشد معمولا اين گونه است. کنترل اجتماعي: كنترل اجتماعي، مجموع وسايل و شيوه‌هايي است كه با استفاده از آنان يك گروه يا يك واحد اعضاي خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها و قواعد رفتاري و حتي آداب و رسوم منطبق با گروه مطلوب، سوق مي‌دهد. كنترل اجتماعي در اصطلاح جامعه‌شناسي داراي دو معني است: الف)- مجموع عوامل محسوس و نامحسوسي كه يك گروه اجتماعي،‌ به قصد حفظ يگانگي خود، در راه جامعه‌پذيري و فرهنگ‌پذيري اشخاص به كار مي‌برد. ب)- مجموع موانعي كه گروه اجتماعي به قصد جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي سر راه آنان به وجود مي‌آورد. پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي فرد : پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي، متضمن رتبه يا مقام يک فرد در يک گروه، يا رتبه و مقام يک گروه نسبت به گروههاي ديگر است (شايان مهر، 1377: 126). به عبارت ديگر، پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي منزلت و جايگاهي است که هر فرد در جامعه از آن برخوردار است و يا تصور مي‌کند.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- فصل دوم پایان نامه رابطه خ ...

- فصل دوم پایان نامه احساس ا ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی م ...

- فصل دوم و سوم پایان نامه ش ...

- فصل دوم پایان نامه تأثیر ا ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- فصل دوم پایان نامه عوامل م ...

- فصل دوم پایان نامه تحلیل م ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...