[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتار شهروندان در استفاده از مترو
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:علوم اجتماعی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:جامعه شناسی
تاریخ:1392/11/05
تعداد صفحات:36 صفحه
تعداد مشاهده:1023 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:92123 ریال
يادگيري اجتماعي: عبارت است از مشاهده و تقليد اعمال و رفتار ديگران و مطابقت اعمال و رفتار خود با آنچه که مشاهده کرده است. آگاهي: فرايند سازماندهي، تعبير، تفسير و ارتباط اطلاعاتي است که توسط حواس جمع آوري مي شود به عبارتي اطلاعات و دانسته هايي که هر شهروند از موضوع مورد مطالعه دارد. رسانه: رسانه‌، وسيله اي است كه‌ پيامي‌ را از يك‌ پيام‌ ساز بـه يك‌ پيام‌ گـير ( مخاطب ‌) مـنتقل‌ مي‌كند به عبارتي هر وسيله‌اي‌ كه‌ پيامي‌ را منتقل‌ كند رسانه ناميده مي شود، مانند رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري. - اعتماد اجتماعي: اعتماد در زبان فارسي مترادف با تکيه کردن، واگذاشتن کار به ‌کسي، اطمينان، باور و اعتقاد به کار رفته است به گفته زيمل، اعتماد زماني وجود خواهد داشت که آدمي به کسي يا اصلي باور داشته باشد. اعتماد بيان کننده اين احساس است که بيان تصور ما از يک موجود و خود آن موجود پيوند و وحدت معين برقرار است و ادراک ما از آن وجود تداوم معيني دارد . رضايتمندي : رضايت، خوشايندي برآمده از آگاهي به يک وضعيت راحت است که معمولا با ارضاء بعضي تمايلات پيوند خورده است. از آن جايي که رضايت به همراه خوشايندي است، لذا به وسيله منابع خوشايند کننده محدود شده است که بر اثر رفع نيازها، يک نوع حالت خوشايندي و راحتي به انسان دست مي دهد که بر اساس همين روند به رضايتمدي مي رسد. رضايت صرفا بعد حسي و شناختي است که اين دو بعد با يکديگر در ارتباط هستند. رضايت مي تواند هم صرفا احساسي و هم صرفا شناختي و هم تر کيب از اين دو باشد معمولا اين گونه است. کنترل اجتماعي: كنترل اجتماعي، مجموع وسايل و شيوه‌هايي است كه با استفاده از آنان يك گروه يا يك واحد اعضاي خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها و قواعد رفتاري و حتي آداب و رسوم منطبق با گروه مطلوب، سوق مي‌دهد. كنترل اجتماعي در اصطلاح جامعه‌شناسي داراي دو معني است: الف)- مجموع عوامل محسوس و نامحسوسي كه يك گروه اجتماعي،‌ به قصد حفظ يگانگي خود، در راه جامعه‌پذيري و فرهنگ‌پذيري اشخاص به كار مي‌برد. ب)- مجموع موانعي كه گروه اجتماعي به قصد جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي سر راه آنان به وجود مي‌آورد. پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي فرد : پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي، متضمن رتبه يا مقام يک فرد در يک گروه، يا رتبه و مقام يک گروه نسبت به گروههاي ديگر است (شايان مهر، 1377: 126). به عبارت ديگر، پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي منزلت و جايگاهي است که هر فرد در جامعه از آن برخوردار است و يا تصور مي‌کند.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه بررسي ر ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ج ...

- فصل دوم پایان نامه مقایسه ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی م ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه ارزيابی ...

- فصل دوم پایان نامه احساس ا ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
2.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
3.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
4.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
5.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
6.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
7.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
8.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
9.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
10.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
11.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
12.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
14.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
15.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
16.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
17.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
18. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
19.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
20.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
21.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
22.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
23.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
24.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
25.پروپوزال استراتژي مناسب فناوري اطلا ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
http://www.keystar.at/ roozbehstudio.com https://www.fiverr.com/khazeni https://www.fiverr.com/khazeni/do-a-logo-design www.hedayatco.ir https://www.facebook.com/restaurant.adsWebdesign Wien, Webdesign, Web design, Kostenlose Webdesign, SEO,Hosting,Domain , طراحی سایت , طراحی وب سایت , طراحی سایت رایگان , قاب گوشی , قاب موبایل
Gelbe Seiten in Wien, Austria | Gelben Seiten Telefonnummer suchen in Deustchland | شرکت طراحی سایت آکان | www.mobilecover.co | Yellow Pages in United States | akan.at | فروشگاه قاب گوشی | خرید قاب موبایل | طراحی وب سایت آکان |هاست و دامنه آکان | طراحی سایت رایگان آنلاین Akantor e.U.
Webdesign Wien, Webdesign, Web design, Kostenlose Webdesign, SEO,Hosting,Domain , طراحی سایت , طراحی وب سایت , طراحی سایت رایگان