[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیرابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت دولتی
تاریخ:1392/11/06
تعداد صفحات:52 صفحه
تعداد مشاهده:2353 بار
تعداد خرید:14 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:102332 ریال
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: 1رفتار شهروند سازمانی: رفتار شهروند سازمانی از نوع رفتارهای داوطلبانه است که به طور مستقیم و روشن به وسیله سیستم های رسمی تعیین پاداش تشخیص داده نمی شود و عملکرد مؤثر سازمانی را افزایش می دهد ( اورگان 1988، ص 4) . نوع دوستی :عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان (کاسترو و همکاران، 2000، ص30). وجدان کاری : رفتارهای اختیاری که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود و به عبارت دیگر التزام عملی نسبت به وظیفه هایی است که قرار است فرد آنها را انجام دهد به گونه ای که اگر بازرس و ناظری نیز به فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام آن قصوری روا نخواهد داشت (اورگان 1988، ص 12). ادب و ملاحظه :عبارت است از رفتار احترام آمیز با دیگران (نادیری و تانوا، 2010، ص 34). رادمردی و گذشت (جوانمردی) :به عنوان تمایل به تحمل شرایط اجتناب ناپذیر ناراحت کننده بدون شکایت و ابراز ناراحتی تعریف می شود (اورگان، 1988، ص 11). فضیلت شهروندی :عبارت است از مشارکت فعالانه و مسئولانه کارکنان در زندگی سازمانی (همان منبع، ص 34). - عدالت سازمانی: عدالت سازمانی درکی است که کارکنان از منصفانه بودن برخورد سازمان با آنها دارند. عدالت سازمانی شامل سه بعد عدالت توزیعی ، رویه ای و مراوده ای است (همان منبع، ص 34). عدالت توزیعی : عدالت توزیعی بیانگر ادراک فرد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست به بیان دیگر حدی که افراد پاداشها را با عملکرد مرتبط می دانند، عدالت توزیعی گویند (رضائیان 1384، ص 43). بنابراین عدالت توزیعی بر درجه انصاف درک شده در توزیع و تخصیص پیامدهای درون سازمان، در مقایسه با عملکرد و آورده های کارکنان دیگر دلالت دارد. (لامبرت ،2003، ص 156) . عدالت رویه ای : برانصاف درک شده از فراگردها یا شیوه های تعیین نتایج اشاره دارد، از قبیل اینکه چگونه در سازمان در مورد پرداخت ها یا در تقاضاها تصمیم گرفته می شود (همان منبع، ص 157). به عبارت دیگر عدالت رویه ای یعنی وجود عدالت و انصاف در رویه ها روشها و فرآیندهایی که به اخذ تصمیم در سازمان، در مورد فعالیت های نیروی انسانی منجر می شود. مانند رویه های ارزیابی عملکرد، ارتقاء، تعیین پاداش و جابه جایی و ... (زارعی متین، 1388، ص 273). - عدالت مراوده ای : این نوع عدالت جنبه هایی از فرآیند ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و احترام بین منبع و دریافت کننده را در بر می گیرد. به عبارت دیگر عدالت مراوده ای عبارت است از انصاف در رفتار شخصی در ارتباط با دیگران که شامل دو نوع مشخص از رفتار بین فردی است: • عدالت بین فردی: که صاحبان قدرت با مردم باادب، وقار واحترام رفتار می کنند و به شخص اجازه داده می شود تا در مراحل اجرایی یا نتایج تعیین کننده شرکت کند. • عدالت اطلاعاتی: که از طریق ارائه اطلاعات لازم در مورد رویه ها بدست می آید و نشاندهنده توجه به افراد است (کوهن و اسپکتور، 2001، ص 281).  


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه ارزيابي ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- پروپوزال بررسی تاثیر تعارض ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

- فصل دوم پایان نامه نقش باز ...

- فصل دوم پایان نامه مطالعه ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه تبیین ا ...

- فصل دوم پایان نامه کاربرد ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...