[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه اندازه گيري کارايي نسبي خدمات درماني با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها(DEA)
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت صنعتی
تاریخ:1392/11/07
تعداد صفحات:92 صفحه
تعداد مشاهده:1337 بار
تعداد خرید:3 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:109601 ریال
کلمات کليدي: کارايي فني،کارايي نسبي، تحليل پوششي داده ها. مباحث اين فصل در سه بخش ارائه مي شود: بخش اول: کارايي و روش هاي اندازه گيري آن بخش دوم: تکنيک تحليل پوششي داده ها بخش سوم: سابقه تحقيق در جهان و ايران. تعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي: 1- بهره وري : بهره وري يکي از معيارهاي سنجش فعاليت هاست که عبارت است از درجه استفاده مناسب از منابع و امکانات براي رسيدن به هدف مورد نظر. 2- اثر بخشي : درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده است. به بيان ديگر اثر بخشي نشان مي دهد که تا چه ميزان از تلاشهاي انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است.[8] 3- کارايي : نسبت بازده واقعي به دست آمده به بازدهي استاندارد و تعيين شده (مورد انتظار) کارايي يا راندمان است. يا درواقع نسبت مقدار کاري که انجام مي شود به مقدار کاري که بايد انجام شود.[8] 4- کارايي فني : کارايي فني نشان دهنده ميزان توانايي يک بنگاه براي حداکثر سازي محصول با توجه به عوامل توليد مشخص يا حداقل سازي عوامل توليد با توجه به محصول معين مي باشد. 5- تحليل پوششي داده ها: تکنيکي ناپارامتريک براي سنجش و ارزيابي کارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي تصميم گيرنده با ورودي ها و خروجي هاي قطعي و مشابه است. 6- بازده به مقياس :مفهومي است بلندمدت که منعکس کننده نسبت افزايش در خروجي به ازاي افزايش در ميزان ورودي هاست.اين نسبت مي تواند ثابت ، صعودي و يا نزولي باشد.[4] 7- واحد تصميم گيرنده: مجموعه شرکت ها ، بخشها يا واحدهاي سازماني مجزا که اهداف مشترک و وروديها و خروجي هاي يکساني دارند. 8- مجموعه مرجع : مجموعه مرجع براي هر واحد ناکارا متشکل از يک يا ترکيبي از دو يا چند واحد کاراست که به عنوان الگو معرفي مي گردد.[4] 9- ورودي: منابع و امکاناتي که هر يک از واحدهاي مورد ارزيابي جهت کسب نتايج مورد نظر به کار گرفته اند. 10- خروجي: بازده يا نتايجي که يک واحد مورد ارزيابي ، در چارچوب انجام فعاليت هايش کسب مي کند.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه مطالعه‌ ...

- فصل دوم پایان نامه طراحي م ...

- پایان نامه بررسي اثر ميزان ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- فصل دوم پایان نامه مطالعه ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

- پایان نامه بررسی روابط درو ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...