[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت بازرگانی
تاریخ:1392/11/13
تعداد صفحات:148 صفحه
تعداد مشاهده:1803 بار
تعداد خرید:8 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:113265 ریال
در این فصل ابتدا به بیان مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و برخی مدل های ارائه شده توسط اندیشمندان در این موضوع پرداخته می شود و پس از آن،گونه شناسی اسنو و مایلز بررسی می گردد. در نهایت مدل پیشنهادی در خصوص توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان ارائه خواهد شد. تعريف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش: برنامه ریزی منابع انسانی؛فرآيندپديد آوردن و تعيين هدف‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هايي گويند كه به پرورش، كاربرد و توزيع نيروي انساني مي‌پردازد تا مقاصد اقتصادي، خدماتي و ... تأمين مي‌شود. (دسلر،1372: 26) توانمندسازی منابع انسانی؛ توانمندسازي داراي معناي عام و خاص و تعبيرهاي بيشماري است و اين تنوع تعريف ها و رويکردها، انسجام و يکپارچگي را از اين مفهوم با مشکل روبه رو ساخته است، به گونه اي که در تعريف ها توانمندسازي عواملي چون: انگيزش دروني، ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت يا اختيار و تسهيم منابع و اطلاعات به کار رفته است(Robbins,2002) توانمندسازي در حقيقت فرايند مستمر و دائمي است و در محيط پويا در سطوح متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرد.توانمندسازي به موضوعات انگيزشي يا روان شناسي، تغييرات ساختاري، عناصر فرهنگي، تاريخي و ارزش ها و نگرش هاي موجود در بافت سازماني اشاره دارد. توانمند سازي کارکنان، عبارت است از مجموعه سيستم ها، روش ها و اقداماتي که از راه توسعه قابليت و شايستگي افراد درجهت بهبود و افزايش بهره وري‌، بالندگي و رشد و شکوفايي سازمان و نيروي انساني با توجه به هدفهاي سازمان به کار گرفته مي شوند .(Carter,2001) استراتژی رقابتی؛ عبارت است از الگوی تصمیمات سازمان که بیانگر اهداف و همچنین مقاصد و منشأ سیاست های اصلی و برنامه هایی برای نیل به این هدف هاست.این الگو دامنه و نوع فعالیت های سازمان و شیوه سازماندهی منابع اقتصادی و انسانی آن را در جهت دستیابی به مقاصد شرکت و تأمین خواسته های سهامداران، کارکنان، مشتریان و گروه های ذینفع تعریف می کند (Mintzbergand et.al, p.51. بنا به نظر اندروز استراتژی این که سازمان چه کاری را انجام می دهد و یا می خواهد انجام دهد، چه نوع سازمانی است ویا می خواهد باشد را تعریف، هدف و وظایف و روش های لازم برای تحقق بخشیدن به آنها را مشخص می کند (Andrews, p.28-35).


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- پایان نامه شناسایی و رتبه‎ ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ف ...

- پایان نامه ارائه مدلی از م ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ا ...

- فصل دوم پایان نامه ارائه ...

- فصل دوم پایان نامه شناسايي ...

- فصل دوم پایان نامه تاثیر ه ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه عواملي ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...