[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه شناسايي علل شكل دهنده جهت گيري هاي حرفه اي مهندسان كامپيوترنرم افزار با استفاده از مطالعه اي كيفي و طراحي اوليه ابزار اندازه گيري براي سنجش اين جهت گيريها
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت MBA
تاریخ:1392/11/14
تعداد صفحات:36 صفحه
تعداد مشاهده:1935 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:96321 ریال
اين فصل از چهار قسمت تشکیل شده است. قسمت اول به مرور پیشینه تحقیقات جهت گیری حرفه ای و مفاهیم مرتبط مانند مسیرهای شغلی و گرایش های حرفه ای و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی می پردازد. بخش دوم به بررسی پیشینه علل شکل گیری این جهت گیری ها یعنی نیازها، ارزش ها و شایستگی ها اختصاص دارد. سپس بخش سوم مروری کوتاه بر تئوری انتظار و برخي مدل هایي كه به نظر مي رسد كه بتوانند براي توضیح نحوه شکل گیری انتخاب های شغلی مورد استفاده قرار گيرند، دارد. تعریف واژه های کلیدی : 1. جهت گیری حرفه ای: جهت‌گيري حرفه‌اي بيان‌گر ترجيحات فرد در مورد کارراهه او مي‌باشد. جان‌مايه اين سازه را مي‌توان با اين پرسش مورد هدف قرار داد: با توجه به درک فرد از خصوصيات خود و نيز انتخاب‌هاي حرفه‌اي ممکن، فرد چه انتظاري از حرفه خود دارد و در نهايت چه جهت گيري در انتخاب حرفه خود خواهد داشت؟(در و لوران، به نقل از ترمبلی، 2002) 2. ترجیح مسیر حرفه ای: ترجیح مسیر حرفه ای سازه ای است ک در واقع هر دو بخش بیرونی و درونی کارراهه را در بر می گیرد. این ترجیح در اثر برهم کنش علایق درونی فرد و امکانات بیرونی شکل می گیرد. این محققان در این تحقیق پنج ترجیح مسیر شغلی فنی ، مدیریتی، پروژه محور، کارآفرینانه و ترکیبی - را در نظر گرفته اند (ترمبلی، 2002) 3. نیازها: نیاز، محرکی روانشناختی ای است که افراد را برای عمل در راستای هدف مشخص هدایت می کند. نیازها به دلیل رفتار انسان ها بوده و آنها را جهت می دهند (چن و دیگران، 2003). 4. ارزش ها: ارزش ها باورهای اساسی شخصی یا اجتماعی هستند که عقیده فرد را در مورد خوبی یا بدی پدیده ها بیان می کنند. این ارزش ها نسبتا ثابتند و به طور نسبی در طول زمان تغییر نمی-کنند. ارزش های حرفه ای، ارزشهایی از شغل و حرفه هستند که برای فرد اهمیت دارند. آنها شاخص مناسبی برای آنچه موجب رضایت فرد می شوند و برای او پاداش به حساب می آیند، می-باشند(رابینز، 2001). 5. شایستگی ها: شایستگی ها در برگیرنده دانش، مهارت ها و توانمندی های افراد است که می تواند در رابطه با وظایف شغلی آنها تعریف شود. (دفلیپی و دیگران، 1994) 6. تئوری انتظار: تئوری انتظار ویکتور وروم (1964) به انگیزش و مدیریت آن می پردازد. تئوری وروم فرض می کند که رفتاری که به شکل آگاهانه حاصل می شود و نتیجه انتخاب منطقی است این هدف را دنبال می کند که رضایت فرد را بیشینه و درد و ناراحتی را برای او کمینه کند. 7. مهندسی نرم افزار: مهندسی نرم افزار، کاربرد رویکردی سیستماتیک، ساختاریافته و قابل اندازه گیری برای توسعه و ایجاد، به کارگیری و نگه داری نرم افزار است. مهندسی نرم-افزار، ابزار دانش و روش هایی برای به دست آوردن نیازمندی های سیستم، طراحی نرم افزار، ساختاردهی (معماری) نرم افزار، تست و نگه داری نرم افزار به دست می دهد.


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- پایان نامه بررسی عوامل مو ...

- پایان نامه تعیین و اولویت ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- پایان نامه تدوین مدل رابطه ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ن ...

- پایان نامه بررسی رابطه شا ...

- فصل دوم پایان نامه انتخاب ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ا ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ع ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...