[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله جنبه هاي ناهشيار در انتخاب شغل و رفتار سازماني
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1390/10/11
تعداد صفحات:13 صفحه
تعداد مشاهده:1708 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:15000 ریال
چكيده: شفيع آبادي (1381)انتخاب شغل را فرايندي تكاملي، فعال، هدف جويانه و چندبعدي مي داند كه در نتيجه ي تعامل ميان خويشتن پنداري، ارضاي نيازها و تصميم گيري حاصل مي شود. بر خلاف اين ديدگاه هدفمند و هوشيارانه به انتخاب شغل،نظريه پردازاني چون آنارو (1949) بوردين،نچمن وسيگال(1969) انتخاب شغل را يك فرايند ناهشيار مي دانند كه به نحوه ي مصرف غيرارادي انرژي رواني و ارضاي سائق هاي غريزي بستگي دارد. به همين ترتيب برخي نظريه ها، انگيزش و رفتار افراد درسازمانها را بر اساس يك نظم و اصول منطقي مي دانند كه تابع قواعد خاصي مي باشد، اين نظريه ها كوشيده اند يك چارچوب مفيد براي فهم اينكه چگونه كار و كنشهاي دروني اجتماعي در محل كار بر بازخوردهاي كاركنان در زمينه ي كاري و مشاركت در سازمان تاثير مي گذارد فراهم كنند.(آدامز1965،هومنز1961،پاچن 1961،سيمسون 1972) از طرفي هاروي و آلبرتسون(1971) معتقدند سازمانها هم مانند افراد، به نوروز دچار مي شوند.آنها از اين سازمانها به عنوان سازمانهاي نوروتيك ياد مي كنند.دراين سازمانها مكانيسم هاي دفاعي مختلفي براي كاهش اضطراب و درد مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين مقاله كوشش شده است نظريه ها و عقايدي كه مربوط به كنشهاي غيرمنطقي وناهشيار انسان است مطرح شده ودر چارچوب روابط سازماني مورد بحث قرار گيرد.ريشه هاي تكاملي قدرت طلبي در انسان، خودشيفتگي بيمارگون و رابطه ي آن با قدرت و مديريت در سازمانها، آناتومي ويران سازي انسان و نظريه ي اريك فروم در اين باره، مكانيسم هاي دفاعي و تاثير آن بر رفتار سازماني، نظريه ي كنش هاي غيرمنطقي ويلفردو پارتو جامعه شناس ايتاليايي و عقايد فيلسوف آلماني فردريش نيچه در زمينه ي قدرت براي نشان دادن نيمه تاريك و پنهان رفتارهاي سازماني به اختصار آورده مي شود. واژگان كليدي: تعيين كننده هاي ناهشيار ، رفتار سازماني ، سازمان نوروتيك .


مقالات مربوط :

- مقاله رابطه بين آموزش‌هاي ...

- مقاله بررسی میزان رضایت شغ ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله نقش برنامه ریزی نیرو ...

- مقاله عوامل مؤثر بر ايجاد ...

- مقاله تاثیر فناوری اطلاعات ...

- خلاصه کتاب مبانی مدیریت من ...

- مقاله بررسی تاثیر برخی عوا ...

- مقاله فن آوري اطلاعات و چا ...

- مقاله مدیریت منابع انسانی ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...