[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله تحول اداری (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:201 صفحه
تعداد مشاهده:1993 بار
تعداد خرید:77 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده : یکی از آرمانهای بزرگ سازمانها و مؤسسات دولتی و غیردولتی تربیت مدیران با چشمانداز عالی، اینده نگر، توسعه گرا، الگوپرداز و خالق ارزشهای برتر سازمانی با توانایی یادگیری بالا به همراه ویژگیهای ارتباطی و رفتاری و ادراکی است، به تعبیری دیگر سازمان توسعه یافته مستلزم مدیران توسعه یافته، و مدیران توسعه یافته مستلزم نظام آموزشی با الگوهای یادگیری مبتنی بر راهبردهای سازمان است که با معیارهای مطلوب در محیط کار و سازمان و در قالب استانداردهای توسعه گر منابع انسانی به صورت مدون طراحی و اجرا شود. رویکرد برنامۀ تحول و احکام توصیه های برنامه سوم توسعه در آموزش و بهسازی نیروی � قالب هفت برنامه و به طور خاص در محور پنجم تحت عنوان به صورت برنامهای مشخص بدان توجه شده است. میانگین 100 ساعت آموزش � انسانی برای توسعۀ دانش و مهارتهای شغلی مدیران و تأکید بر اجرای برنامه های آموزشی بهبود مدیریت در قالب نظام جدید آموزش کارکنان از جمله الزامات برنامه های آموزشی ویژه مدیران است که در برنامۀ سوم توسعه بدان تأکید شده است. تنظیم ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران در بخش دولتی و اصلاحات لازم در شرایط احراز، تهیه و تنظیم لایحۀ جدید خدمت کشوری با رویکرد مدیریت نوین با قابلیت زیاد در برابر نیازهای توسع های، طراحی و اجرای نظام ارتقاء و رشد مدیران با سازوکارهای انگیزشی از جمله اقدامات اجرایی برنامه های تحول اداری است که در مورد توسعۀ مدیریت در طول سالهای اخیر انجام شده است. توسعۀ مدیریت مفهوم گستردهای است که در بخشی از آن به توسعۀ مدیران پرداخته میشود و بخشی از برنامۀ توسعه مدیران به مفهوم آموزش و بهسازی مدیران مرتبط است.


مقالات مربوط :

- مقاله خانواده و ارتقای شغل ...

- مقاله عوامل مؤثر بر ايجاد ...

- مقاله تاثیر فناوری اطلاعات ...

- مقاله بررسي رابطه تعهد ساز ...

- اسلاید مدیریت پویای سازمان ...

- اسلاید همایش مدیریت استرا ...

- اسلاید رضايت شغلي و پيامده ...

- مقاله مديريت منابع انساني ...

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...