[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت دولتی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:18 صفحه
تعداد مشاهده:3563 بار
تعداد خرید:487 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: بيش از يك دهه نيست كه مديريت شهري به عنوان رشتهاي نوين، مورد توجه جوامع علمي قرار گرفته است. اين رويكرد جديد به مسايل شهروندان و فضاهاي شهري، اشتراكات گستردهاي با ساير علوم همانند مديريت دولتي، جامعه شناسي، شهرسازي و ... دارد. متغير اعتماد به دليل ماهيت چند سطحي و چند رشته اي خود از جمله نقاط اشتراك بين علوم اجتماعي است. در اين پژوهش با مرور اين متغير و مؤلفه هاي مؤثر بر آن در گسترهاي وسيع و دسته بندي آنها براساس مدل پاورز، سعي بر طراحي مدل متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري شده است. در بخش ادبيات پژوهش، 112 متغير مرتبط با اعتماد كه در پژوهشهاي پيشين توسط 68 پژوهشگر اين حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسي شده اند. با حذف متغيرهاي سطح فردي و اضافه كردن متغيرهاي ويژهي حوزهي شهري، متغيرها براي تعيين ميزان اهميت، صحت دسته بندي و افزودن متغيرهاي جديد در اختيار گروه شركت كننده در دلفي قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاري پانل، متغيرهاي تغيير، تصحيح و دسته بندي شده اند و براي استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحي پرسشنامه و سنجش روايي و پايايي آن، با استفاده از تحليل نتايج پرسشنامه هاي توزيع شده توسط روش تحليل عاملي، مدلي با 4 مؤلفه طراحي شده است. 4 مؤلفه- ي مدل، شامل ويژگيهاي اعتماد كننده، ويژگيهاي اعتماد شونده، ويژگيهاي محيط و موضوعهاي اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري است. واژههاي كليدي: اعتماد شهروندان، مديريت شهري، ويژگيهاي اعتماد كننده، ويژگيهاي اعتماد شونده، ويژگيهاي محيط اعتماد


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی نظام ارزشیابی ...

- مقاله استراتژی استدلال است ...

- مقاله عوامل موثر بر نیت تر ...

- کتاب اشنایی با تشکیلات دول ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- اسلاید اثرات كاستن از بار ...

- مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر ...

- مقاله تعارض کار و خانواده ...

- مقاله بررسی رابطه بین تعهد ...

- مقاله طراحي الگوي سنجش كار ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...