[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي نقش عوامل سازماني در افزايش كارآفريني شركت هاي صنعتي كوچك
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت بازرگانی و بازار یابی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1394/04/05
تعداد صفحات:25 صفحه
تعداد مشاهده:1472 بار
تعداد خرید:27 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:11680 ریال
چكيده: كارآفريني يك واژه فراگير است كه هم سازمان ها و هم افراد را در بر مي گيرد. به اين منظور كه نمي توان سازماني را كارآفرين در نظر گرفت كه كاركنان و مديران آن نتواسته باشند توانمندي هاي خودرا شناسايي و با استفاده از فهم محيطي ايجاد شده خلاقيت هاي فردي را پرورش داده باشند. به اين ترتيب نگريستن به اين مفهوم در خلأ نمي تواند كمكي به گسترش آن در سازمان هاي امروزي كنند. شركت هاي صنعتي كوچك براي تبديل به يك بخش سود آور ناچارند كه از تمامي ظرفيت هاي خود استفاده نمايند و به نظر مي رسد اين مسأله مهم تنها در سايه كارآفريني سازماني امكان پذير باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي وارزيابي نقش عوامل مرتبط با مديريت، ساختارسازماني، ابعاد استر اتژيكي ، سيستم مالي و بودجه ، نظام ارزيابي عملكرد و ابعاد فرهنگي در شركت هاي صنعتي كوچك، سعي در تعيين اهميت هر يك از اين عناصر و رتبه بندي تأثير آنها در ايجاد ساختاري كارآفرين دارد. به اين منظور 25 شركت صنعتي در شهرك هاي صنعتي با روش علي – مقايسه اي مورد مطالعه قرار گرفتند كه با استفاده از روش هاي آماري تي مستقل ، دوجمله اي و تحليل واريانس فريدمن و روش هاي توصيفي داده هاي به دست آمده تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان برخورداري مديران از مهارت هاي مديريتي سه گانه ، نوع سيستم بودجه ريزي ، نظام ارزيابي عملكرد و ابعاد فرهنگي شركت هاي كارآفرين با شركت هاي غير كارآفرين به صورت معنا داري متفاوت است ، اما اين تفاوت در ديگر متغير هاي ساختاري (رسميت و تمركز) و ابعاد استراتژيكي (تعيين اهداف و سياست هاي اجرايي ) مشاهده نشد. يافته هاي ديگر نشان داد كه شركت هاي كارآفرين به طور معناداري از لحاظ ساختاري پيچيده تر از شركت هاي غير كارآفرين هستند. هم چنين شركت هاي كارآفرين نسبت به شركت هاي غير كارآفرين در تدوين مأموريت هاي سازماني بهتر عمل مي كنند.


مقالات مربوط :

- اسلاید برون‌سپاري در سازمان

- اسلاید مطالعات امكان‌سنجي ...

- اسلاید برون‌سپاري فعاليت‌ها

- مقاله تصمیم به برون سپاری ...

- مقاله جايگاه برون سپاري و ...

- مقاله رضايت بيماران از خدم ...

- اسلاید برون‌سپاري در سازمان

- مقاله پژوهش تعیین راهبرد ب ...

- اسلاید افکار عمومی و تاثیر ...

- اسلاید برون‌سپاري فعاليت‌ه ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...