[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله جايگاه برون سپاري و خصوصي سازي در استراتژي آاهش هزينه هاي سازمان (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت بازرگانی و بازار یابی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:32 صفحه
تعداد مشاهده:1908 بار
تعداد خرید:72 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: امروزه سازمان ها در دنيایی به سر می برند که پویایی، تغيير و پيچيدگی جزء عناصر اصلی آن است و برای بهره وری از فرصت های زودگذر عصرحاضر ناچار به ایجاد ساختار منعطف و بهره مندی از امکانات بيرون سازمان هستند. دراین راستا دیدگاه غالب درمدیریت، کاهش فعاليت های دولتی و حرکت به سمت کوچک سازی ،مهندسی مجدد، خصوصی سازی، برون سپاری و پيمانکاری...... می باشد سازمان ها دیگر سعی نمی کنند تمامی فعاليت های مورد نياز را خود انجام دهند هر سازمانی یک یا دو فعاليت کليدی را که مزیت رقابتی و ارزش آفرینی دارد را برای خود نگه می دارد و بقيه فعالي تها را به بيرون می سپارد.سازمانها با برون سپاری قادر به انجام وظایف جدیدتر با سرعت بيشتر و ریسک کمتر م یشوند که افزایش بهره وری و کيفيت، کاهش هزینه های تامين و اداره منابع انسانی و نهایتا بهبود عملکرد و کارایی سازمان را به دنبال دارد. عوامل موفقيت در برون سپاری شامل: استاندارد کردن کارها، تعریف دقيق کار و نتيجه آن، ارجاع مناسب کار، نظارت و تحویل گيری دقيق کار ... است اما در صورتی که برون سپاری به اشتباه صورت گيرد موجب افزایش هزینه ها و انجام دوبار ه کاری و در نهایت مقبوليت نداشتن برون سپاری در مجموعه می گردد لذا سازمان ها بايستي توانايي ها و قابليت هاي خودشان را به خوبي بشناسند مکانيزمهای اجرایی و نظارتی را ایجاد کنند و بعد وارد حوزة برو نسپاري شوند.


مقالات مربوط :

- مقاله عوامل كلیدي توسعه ظر ...

- مقاله بررسی میزان شیوع تعل ...

- مقاله جايگاه برون سپاري و ...

- مقاله ارائه الگوی بهینه مد ...

- اسلاید برون‌سپاري فعاليت‌ه ...

- مقاله بررسي نقش عوامل سازم ...

- اسلاید مديريت رفتار و خدم ...

- اسلاید مشتری مداری

- مقاله رضایت یا وفاداری

- مقاله عوامل موثر بر رضايت ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...