[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مديريت تأثير و پيامدهاي آن (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مبانی سازمان و مدیریت
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:22 صفحه
تعداد مشاهده:1599 بار
تعداد خرید:75 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: هدف اين تحقيق بررسي نقش سه متغير استرس زا، يعني ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه بار نقش بر ميزان استفاده از سه تاكتيك اصلي مديريت تأثي،ر يعني خود شيريني، جلب حمايت و ارعاب مي باشد. هم چنين اثر استفاده از اين سه تاكتيك بر دو متغير مهم شغلي، يعني فشار شغلي و ارزيابي عملكرد كاركنان بررسي شده است. مديريت تأثير، زيرمجموعه اي از رفتارهاي سياسي است كه درطول آن افراد تلاش مي كنند تا تأثيراتي را كه بر ديگران دارند كنترل و مديريت كنند و در واقع، تصوير مورد نظر از خود را در اذهان ديگران شكل داده و تصميم گيري ها را به سمت منافع خود سوق دهند. اين تحقيق پيشنهاد مي كند كه در واكنش به عوامل استرس زاي نقش، تاكتيك هاي مرتبط مديريت تأثير مورد استفاده قرار مي گيرد و اين تاكتيك ها به نوبه خود بر فشار شغلي ادراك شده كاركنان و نيز بر ارزيابي عملكرد آنها به وسيله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماري تحقيق كليه كارمندان ادارات آموزش و پرورش استان قم مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتني برمدل سازي معادلات ساختاري است. اجراي مدل معادلات ساختاري، پذيرفته شدن اكثر فرضيه ها و معتبر بودن مدل مفهومي تحقيق را نشان مي دهد. كليد واژه ها: تاكتيك هاي مديريت تأثير، عوامل استرس زاي نقش، فشار شغلي، ارزيابي عملكرد.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ...

- مقاله استراتژی استدلال است ...

- مقاله ابعاد متنوع بکارگیری ...

- مقاله مدیریت پاداش

- مقاله بین بررسی مقایسه ای ...

- اسلاید نگاهی کوتاه بر مفاه ...

- رهبری در سازمان : مبانی و ...

- اسلاید مدیریت، مفاهیم، ابع ...

- مدیریت، مفاهیم، ابعاد و رو ...

- مقاله مقدمه ای بر تئوری ها ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...