[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي عوامل مؤثر بر مديريت تأثير و پيامدهاي آن (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مبانی سازمان و مدیریت
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:22 صفحه
تعداد مشاهده:1681 بار
تعداد خرید:75 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: هدف اين تحقيق بررسي نقش سه متغير استرس زا، يعني ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه بار نقش بر ميزان استفاده از سه تاكتيك اصلي مديريت تأثي،ر يعني خود شيريني، جلب حمايت و ارعاب مي باشد. هم چنين اثر استفاده از اين سه تاكتيك بر دو متغير مهم شغلي، يعني فشار شغلي و ارزيابي عملكرد كاركنان بررسي شده است. مديريت تأثير، زيرمجموعه اي از رفتارهاي سياسي است كه درطول آن افراد تلاش مي كنند تا تأثيراتي را كه بر ديگران دارند كنترل و مديريت كنند و در واقع، تصوير مورد نظر از خود را در اذهان ديگران شكل داده و تصميم گيري ها را به سمت منافع خود سوق دهند. اين تحقيق پيشنهاد مي كند كه در واكنش به عوامل استرس زاي نقش، تاكتيك هاي مرتبط مديريت تأثير مورد استفاده قرار مي گيرد و اين تاكتيك ها به نوبه خود بر فشار شغلي ادراك شده كاركنان و نيز بر ارزيابي عملكرد آنها به وسيله سرپرستشان اثرگذار است. جامعه آماري تحقيق كليه كارمندان ادارات آموزش و پرورش استان قم مي باشد. روش تحقيق پيمايشي و از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتني برمدل سازي معادلات ساختاري است. اجراي مدل معادلات ساختاري، پذيرفته شدن اكثر فرضيه ها و معتبر بودن مدل مفهومي تحقيق را نشان مي دهد. كليد واژه ها: تاكتيك هاي مديريت تأثير، عوامل استرس زاي نقش، فشار شغلي، ارزيابي عملكرد.


مقالات مربوط :

- مقاله مقدمه ای بر تئوری ها ...

- اسلاید نظریه ها و فرآیند ا ...

- اسلاید نگاهی کوتاه بر مفاه ...

- مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ...

- رهبری در سازمان : مبانی و ...

- مقاله استراتژی استدلال است ...

- اسلاید شناسائي عوامل بحران ...

- مدیریت، مفاهیم، ابعاد و رو ...

- مقاله بین بررسی مقایسه ای ...

- اسلاید مدیریت، مفاهیم، ابع ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...