[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای با هویت سازمانی (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مبانی سازمان و مدیریت
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:17 صفحه
تعداد مشاهده:6971 بار
تعداد خرید:1637 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:0 ریال
چکیده : هدف ازانجام این پژوهش؛تعیین رابطه ای بین بررسی مقایسه ای رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای با هویت سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد خوراسگان وشهرکرد بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد شهرکردوخوراسگان میباشد که درسال 90 مشغول به کاربودند؛جامعه آماری دردانشگاه آزادخوراسگان و شهرکرد261نفر میباشد.تحقیق حاضرازنوع توصیفی – همبستگی میباشد؛ابزار اساسی برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق ؛پرسشنامه میباشد.داده های حاصل با استفاده ازروش های آماری تحلیل مانوای تک گروهی وتحلیل رگرسیون چند گانه ؛مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته انددر نهایت نتایج ذیل به دست آمده است : 56/6درصد اعضاء هیئت علمی مردو 43/4درصد زن بوده اند؛بر حسب سن ؛49/7درصدگروه سنی زیر 30 سال ، 5/5 درصد بین 30-40 سال، 14/5درصدبین 40-50سال و 30/3درصد در گروه سنی بالای 30 سال بوده اند.برحسب نوع خدمت 39/7 درصدحق التدریس، 10/3درصد قراردادی ، 4/8درصد پیمانی و 35/2 درصدرسمی بوده اند؛بر حسب سابقه خدمت 47/6درصد دارای سابقه خدمت زیر 10 سال ،16/6 درصد بین 10-20سال و 35/9درصددارای سابقه خدمت بالاتراز20 سال بوده اند.میزان آشنائی 73/8درصد اعضا با مباحث اخلاق اسلامی زیاد ، 25/5درصد متوسط و 0/7 درصد کم بوده است.بنابراین بین مولفه های اخلاق حرفه ای (احترام ؛ عدالت؛ آزادی ؛ امانت ورزی)و هویت سازمانی آنها در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد شهرکرد و خوراسگان رابطه معنا داری وجود دارد(a<0/05) و بین مولفه های اخلاق حرفه ای بین اعضاء هیئت علمی حق التدریس با قرار دادی و حق التدریس با رسمی تفاوت معنی دار وجود دارد ( a<0/05). کلید واژه ها : مولفه های اخلاق حرفه ای ؛هویت سازمانی ؛ اعضای هیات علمی


مقالات مربوط :

- مقاله استراتژی استدلال است ...

- اسلاید تئوری های مدیریت پی ...

- اسلاید مدیریت، مفاهیم، ابع ...

- اسلاید رهبری (Leadership)

- مقاله مقدمه ای بر تئوری ها ...

- مدیریت، مفاهیم، ابعاد و رو ...

- مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ...

- اسلاید نگاهی کوتاه بر مفاه ...

- رهبری در سازمان : مبانی و ...

- اسلاید نظریه ها و فرآیند ا ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...