[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله تحول اداری
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:201 صفحه
تعداد مشاهده:1891 بار
تعداد خرید:3 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چکیده : یکی از آرمانهای بزرگ سازمانها و مؤسسات دولتی و غیردولتی تربیت مدیران با چشمانداز عالی، آینده نگر، توسعه گرا، الگوپرداز و خالق ارزشهای برتر سازمانی با توانایی یادگیری بالا به همراه ویژگیهای ارتباطی و رفتاری و ادراکی است، به تعبیری دیگر سازمان توسعه یافته مستلزم مدیران توسعه یافته، و مدیران توسعه یافته مستلزم نظام آموزشی با الگوهای یادگیری مبتنی بر راهبردهای سازمان است که با معیارهای مطلوب در محیط کار و سازمان و در قالب استانداردهای توسعهگر منابع انسانی به صورت مدون طراحی و اجرا شود. رویکرد برنامۀ تحول و احکام توصیه های برنامه سوم توسعه در آموزش و بهسازی نیروی � قالب هفت برنامه و به طور خاص در محور پنجم تحت عنوان به صورت برنامهای مشخص بدان توجه شده است. میانگین 100 ساعت آموزش � انسانی برای توسعۀ دانش و مهارتهای شغلی مدیران و تأکید بر اجرای برنامه های آموزشی بهبود مدیریت در قالب نظام جدید آموزش کارکنان از جمله الزامات برنامه های آموزشی ویژه مدیران است که در برنامۀ سوم توسعه بدان تأکید شده است. تنظیم ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران در بخش دولتی و اصلاحات لازم در شرایط احراز، تهیه و تنظیم لایحۀ جدید خدمت کشوری با رویکرد مدیریت نوین با قابلیت زیاد در برابر نیازهای توسع های، طراحی و اجرای نظام ارتقاء و رشد مدیران با سازوکارهای انگیزشی از جمله اقدامات اجرایی برنامه های تحول اداری است که در مورد توسعۀ مدیریت در طول سالهای اخیر انجام شده است. توسعۀ مدیریت مفهوم گستردهای است که در بخشی از آن به توسعۀ مدیران پرداخته میشود و بخشی از برنامۀ توسعه مدیران به مفهوم آموزش و بهسازی مدیران مرتبط است.


مقالات مربوط :

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...