[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:990 بار
تعداد خرید:44 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

آخرین مقالات
1.مقاله آزمایش های ساده برای سنجش هوش ...
2.پرسشنامه مقیاس درجه بندی هامیلتون(HRSA)
3.پرسشنامه انگیزه پیشرفت(T.M.A) هرمنس
4.پرسشنامه مقیاس فکری-عملی(ییل-براون)
5.پرسشنامه مقیاس مردانگی-زنانگی میشل ...
6.پرسشنامه مقیاس گرایش جنسیتی
7.پرسشنامه مقیاس سنجش کانرز (فرم والدین)
8.پرسشنامه مقیاس سنجش کانرز (فرم معلم)
9.فصل دوم پایان نامه بررسی میزان یکپار ...
10.پرسشنامه تدوين و تبيين مدلي براي ارز ...
11.فصل دوم پایان نامه تدوين و تبيين مدل ...
12.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر عضویت ...
13.فصل دوم پایان نامه تحلیل الگو های ار ...
14.فصل دوم پایان نامه مكان يابي ایستگاه ...
15.فصل دوم پایان نامه ارزیابی همبستگی م ...
16.فصل دوم پایان نامه بررسی هوش(عاطفی،م ...
17.فصل دوم پایان نامه بررسي تناسب بين و ...
18.پرسشنامه پایان نامه بررسي تأثير مناب ...
19.فصل دوم پایان نامه پایان نامه بررسي ...
20.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت ...
21.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر سبک ر ...
22.فصل دوم پایان نامه بررسي تاثير جهاني ...
23.پرسشنامه بررسي تاثير بكارگيري الگوي ...
24.فصل دوم پایان نامه بررسي تاثير بكارگ ...
25.پرسشنامه بررسی تاثیر برنامه بهسازی م ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
6.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
7.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
8.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
9.پرسشنامه اخلاق کار
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
18.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
23.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
9.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
10.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
11.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
12.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
13.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
16.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
17.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
25.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری