[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:896 بار
تعداد خرید:38 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه توانایی شناختی
2.پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
3.پرسشنامه بررسي رابطه بین ذهنیت فلسفی ...
4.پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و سبک ...
5.پرسشنامه آزمون ادراک تعامل اجتماعی ک ...
6.آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، ...
7.پرسشنامه اضطراب
8.پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمان ...
9.پرسشنامه تعارضات سازمانی
10.پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
11.پرسشنامه سازگاری زن و شوهر
12.پرسشنامه شادکامي آکسفورد
13.پرسشنامه شادی و نشاط
14.پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)
15.پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)
16.پرسشنامه عاطفه خود آگاه
17.پرسشنامه شیوه زندگی
18.پرسشنامه عوامل مؤثر در گرايش به اعتياد
19.پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان
20.پرسشنامه هوش سازماني
21.پرسشنامه ترس از تصویر بدن(BICI)
22.پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپ ...
23.پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
24.پرسشنامه مقیاس انتظارات در موردپیامد ...
25.پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
12.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.آموزش اولیه نرم افزار spss
15.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
16.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
17.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
23.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
9.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
10.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
11.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
12.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
13.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
14.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
15.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
16.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
17.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
18.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
19.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
24.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
25.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری