[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:809 بار
تعداد خرید:36 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

آخرین مقالات
1.پایان نامه بررسي روابط ميان معیارهای ...
2.p7
3.پایان نامه بررسي ميزان آمادگي براي ا ...
4.p75
5.شخصیت برند؛ بررسی تاثیر شخصیت برند س ...
6.امکان سنجی مدیریت پسماند شهری
7.p297
8.p105
9.پرسشنامه ررسی تاثیر قابلیت های چابکی ...
10.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر قابلی ...
11.مقاله تعارض کار و خانواده : نقش ادرا ...
12.پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روابط ...
13.پایان نامه بررسی روابط بین توسعه با ...
14.پایان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت ...
15.پروپوزال اثر برنامه ترکیبی تخصصی تک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثر برنامه ترکیبی ...
17.روشهای مقاله نویسی
18. فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر قابل ...
19.پرسشنامه بررسي رفتار اطلاع يابي دان ...
20.پایان نامه شناسایی و رتبه‎ ‎بندی‎ ‎م ...
21.پرسشنامه بررسی ارتباط بین رضایت مشتر ...
22.پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت مشتر ...
23.فصل دوم پایان نامه بررسی ارتباط بین ...
24.پایان نامه بررسي آثار مالي برون‌سپار ...
25.دفاع از پایان نامه اثرات کاستن از با ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
8.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
9.پرسشنامه اخلاق کار
10.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
11.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
12.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
13.آموزش اولیه نرم افزار spss
14.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
19.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
20.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
21.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
22.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
25.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
9.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
10.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
11.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
12.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
13.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
14.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
15.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
16.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
17.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
18.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
19.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
20.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
21.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
24.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...