[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:741 بار
تعداد خرید:34 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

آخرین مقالات
1.p297
2.p105
3.پرسشنامه ررسی تاثیر قابلیت های چابکی ...
4.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر قابلی ...
5.مقاله تعارض کار و خانواده : نقش ادرا ...
6.پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روابط ...
7.پایان نامه بررسی روابط بین توسعه با ...
8.پایان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايت ...
9.پروپوزال اثر برنامه ترکیبی تخصصی تک ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر برنامه ترکیبی ...
11.روشهای مقاله نویسی
12. فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر قابل ...
13.پرسشنامه بررسي رفتار اطلاع يابي دان ...
14.پایان نامه شناسایی و رتبه‎ ‎بندی‎ ‎م ...
15.پرسشنامه بررسی ارتباط بین رضایت مشتر ...
16.پروپوزال بررسی ارتباط بین رضایت مشتر ...
17.فصل دوم پایان نامه بررسی ارتباط بین ...
18.پایان نامه بررسي آثار مالي برون‌سپار ...
19.دفاع از پایان نامه اثرات کاستن از با ...
20.پایان نامه دفاعی طرحی کارا جهت اتنقا ...
21.پرسشنامه موانع استقراربودجه ریزی عمل ...
22.پرسشنامه بررسی تاثیرسیاستهای رفاهی د ...
23.پروپوزال بررسی تاثیرسیاستهای رفاهی د ...
24.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسیاسته ...
25.پروپوزال بررسی و رتبه بندی عوامل موث ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
8.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
9.پرسشنامه اخلاق کار
10.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
11.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
12.آموزش اولیه نرم افزار spss
13.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
14.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
17.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
18.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
19.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
20.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
21.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
22.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
25.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.آموزش اولیه نرم افزار spss
6.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
9.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
10.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
11.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
12.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
15.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
16.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
17.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
18.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
19.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
22.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...