[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:249 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله تحول اداری

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

آخرین مقالات
1.پایان نامه رابطه ميان توانمند سازي ك ...
2.پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجان ...
3.پایان نامه بررسی تأثیر آموزش در افز ...
4.پایان نامه توانمند سازی مدیران
5.فصل اول پایان نامه عدالت و سرمایه اج ...
6.پایان نامه بازاریابی درونی
7.سوالات آزمونهای استخدامی بانک کشاورزی
8.فصل دوم پایان نامه ارائه مدلی از مکا ...
9.اسلاید پول ،ارز و بانکداری
10.فصل دوم پایان نامه رابطه ميان توانمن ...
11.فصل دوم پایان نامه خودشيفتگي مديران ...
12.فصل دوم پایان نامه مطالعه تاثير سيست ...
13.فصل دوم پایان نامه طراحي و تبيين مدل ...
14.فصل دوم پایان نامه طراحی مدلی برای ز ...
15.فصل دوم پایان نامه طراحي مدل رياضي س ...
16.فصل دوم پایان نامه طراحی مدل رياضی ت ...
17. فصل دوم پایان نامه شناسایی عوامل مو ...
18.فصل دوم پایان نامه شناسايي علل شكل د ...
19.فصل دوم پایان نامه سيستم بهاي تمام ش ...
20.فصل دوم پایان نامه تعیین عوامل بحران ...
21.فصل دوم پایان نامه تدوین مدل رابطه ف ...
22.فصل دوم پایان نامه تحلیل تقاضای خدما ...
23.فصل دوم پایان نامه تبیین ابعاد توانم ...
24.فصل دوم پایان نامه تأثير انواع هوش ( ...
25.فصل دوم پایان نامه مطالعه‌اي كيفي بر ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
3.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
4.آموزش اولیه نرم افزار spss
5.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
8.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
9.پرسشنامه اخلاق کار
10.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
11.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
12.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
13.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.اسلاید مدیریت دانش (مبانی و عوامل مو ...
16.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
17.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
18.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
19. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
20.مقاله هوش فرهنگی    ...
21.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
22.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
23.پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر ...
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.آموزش اولیه نرم افزار spss
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.مقاله هوش فرهنگی    ...
6.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
7.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
8.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
9.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
10.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
11.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
12.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
13.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
14.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
15.پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی
16.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
17.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
18.پرسشنامه اخلاق کار
19.پرسشنامه ارزیابی تهدیدات سازمانی
20.پرسشنامه ارزیابی نقاط فرصت های سازمانی
21.پرسشنامه ارزیابی نقاط ضعف سازمانی
22.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
23.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
24.پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه ...
25.پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر ...