[ تخلیه سبد خرید ] close


نام: مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1393/08/18
تعداد صفحات:22 صفحه
تعداد مشاهده:3186 بار
تعداد خرید:14 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:13654 ریال
پژوهشگران بر اين باورند كه بسياري از جنبه‌هاي كاري مانند كارآمدي در حرفه، بهره‌وري، غيبت از محل كار، نرخ استعفا و تغيير شغل، از رضايت شغلي تأثير مي‌پذيرند(بارون، 1986 و مگرادي، 1999) و ميان نگرش افراد نسبت به شغل خود و عملكرد شغلي آنها رابطه وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين ابعاد اين نگرش، رضايت شغلي است (سيگينز، 1992). تعاريف متعددي از رضايت شغلي در متون و منابع مطرح شده است. به اعتقاد لاك (1976) رضايت شغلي واكنشي هيجاني است و از اين تصور ناشي مي‌شود كه شغل فرد موجب خشنودي او شده، به وي امكان مي‌دهد ارزشهاي شغلي سازگار با نيازهاي خود را كسب كند. شرر (1985) رضايت شغلي را تصوري پويا و دگرگون شونده مي‌داند كه نگرشها و انتظارهاي فرد از حرفه خود را منعكس مي‌كند. وگن و دان (1974) رضايت شغلي را احساسي مي‌دانند كه فرد نسبت به حقوق، كار، فرصتهاي ارتقا و مدير خود دارد و به اعتقاد ناندي (1985) رضايت شغلي گذشته از وجوه فكري و منطقي، به جنبه‌هاي احساسي و هيجاني تجارب فرد اشاره دارد. صرف نظر از تعدّد تعاريفي كه پژوهشگران از رضايت شغلي ارائه داده‌اند، همگي بر اهميت و نقش آن در زندگي فردي، اجتماعي و عملكرد شغلي تأكيد داشته‌اند. 4فرضیه


مقالات مربوط :

- مقاله تاثیر فناوری اطلاعات ...

- مقاله مديريت منابع انساني ...

- مقاله نقش شايستگي ها در مد ...

- مقاله بررسی اثر انگیزش شغل ...

- خلاصه کتاب مبانی مدیریت من ...

- استراتژی های منابع انسانی

- اسلاید مدیـریت رفـتار سـاز ...

- مقاله بررسي رابطه تعهد ساز ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله کاربرد نظریه های مدی ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...