[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ارزيابي عملکرد پروژه هاي فناوري اطلاعات با استفاده از كارت امتيازي متوازن
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت فناوری اطلاعات
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1393/09/07
تعداد صفحات:17 صفحه
تعداد مشاهده:964 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:19680 ریال
چکیده: همانطور كه رقابت در سطح بين المللي رو به افزايش مي باشد، تعداد زيادي از سازمان ها حجم عظيمي از منابع خود را در فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه گذاري مي كنند تا بدين وسيله بتوانند مزيت رقابتي كسب نمايند. اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات، نيازمند يك فرايند حساب شده مي باشد تا در نتیجه با شكست مواجه نگردند؛ اين امر مستلزم ارزيابي صحيح و استفاده از روش ها و تكنيك هاي متناسب با اين پروژه ها است. در فرايند ارزيابي عملكرد، پرداختن به تمامي جنبه هاي پروژه با در نظر گرفتن اهداف و استراتژي هاي كلان سازمان ضرورت دارد. كارت امتيازي متوازن، تكنيكي است كه توسط آن مي توان به ارزيابي عملكرد پروژه هاي فناوري اطلاعات پرداخت. اين ابزار با در نظر گرفتن چهار جنبه مشتري، فرايند هاي درونی، مالي و نوآوري و رشد، مي تواند اهداف و استراتژي هاي حاصل شده از پروژ هاي فناوري اطلاعات را به صورت واژه هاي عملياتي و شاخص هاي قابل اندازه گيري درآورده تا سازمان بتواند ارزيابي عملكرد جامعي را ارائه دهد. در اين مقاله ضمن بيان يك چارچوب از چرخه زندگي پروژه هاي فناوري اطلاعات، به فاز ارزيابي پروژه ها در اين چرخه بیشتر پرداخته مي شود. از آنجايي كه پروژه هاي فناوري اطلاعات داراي ويژگي هاي منحصر به فردي مي باشند، بنابراين ابتدا رويكردهاي ارزيابي سنتي و نوین را مطرح نموده و با توجه به كاستي هاي موجود در اين روش ها، بهره گيري از كارت امتيازي متوازن به عنوان يك چارچوب مناسب پيشنهاد مي گردد.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي تاثير بهكارگير ...

- مقاله بررسی محرک ها و موان ...

- مقاله نقش فناوري اطلاعات د ...

- مقاله چارچوبی برای پیاده س ...

- مقاله اندازه گیری چابکی سا ...

- مقاله فناوری اطلاعات و مدی ...

- مقاله عوامل مؤثر بر پذيرش ...

- مقاله دنياي الکترونيکي و ب ...

- مقاله بررسی موانع توسعه فن ...

- مقاله مدیریت و مدیران فناو ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...