[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي در بين كاركنان
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:
تاریخ:1394/02/20
تعداد صفحات:21 صفحه
تعداد مشاهده:2104 بار
تعداد خرید:13 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:12023 ریال
چكيده : با توجه به ضرورت ارزيابي تاثير آموزش‌هاي ضمن خدمت بر روحيه پرسنل، هدف از اين پژوهش كاربردي، بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت بر رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات - سرپرستي شمال تهران مي‌باشد. پژوهش حاضر، يك پژوهش توصيفي و تحليلي در حيطه پژوهش‌هاي كاربردي و از نوع ميداني است. جامعه مورد بررسي، تمامی کارکنان شاغل در بانك صادرات شعبه شمال تهران (1200 نفر) بود كه بر اساس جدول مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بري فيلد و روث استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش‌هاي آمار توصیفی(ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد) و استنباطی(يومن ويتني و كراسكال واليس) و از طريق نرم افزارSPSS انجام شد. نتايج نشان داد كه غالب افراد نمره رضايت شغلي بالاتر از 57 (نمره متوسط رضايت شغلي) داشتند و ميانگين رضايت شغلي نيز بالاتر از 57 (نمره متوسط رضايت شغلي) بود. بنابر اين از ديدگاه كاركنان بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ارتباط وجود دارد. كليدواژه‌ها: رضايت شغلي، بانك صادرات، كاركنان


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی نظام ارزشیابی ...

- مقاله بررسی رضایتمندی شغل ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله بررسي عوامل انگيزش ش ...

- مقاله نقش مدیریت دانش در ت ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- اسلاید مدیـریت رفـتار سـاز ...

- مقاله خانواده و ارتقای شغل ...

- اسلاید توانمندسازي كارمندا ...

- استراتژی های منابع انسانی

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...