[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله رابطه بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي در بين كاركنان
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:
تاریخ:1394/02/20
تعداد صفحات:21 صفحه
تعداد مشاهده:2010 بار
تعداد خرید:13 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:12023 ریال
چكيده : با توجه به ضرورت ارزيابي تاثير آموزش‌هاي ضمن خدمت بر روحيه پرسنل، هدف از اين پژوهش كاربردي، بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت بر رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات - سرپرستي شمال تهران مي‌باشد. پژوهش حاضر، يك پژوهش توصيفي و تحليلي در حيطه پژوهش‌هاي كاربردي و از نوع ميداني است. جامعه مورد بررسي، تمامی کارکنان شاغل در بانك صادرات شعبه شمال تهران (1200 نفر) بود كه بر اساس جدول مورگان تعداد 291 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بري فيلد و روث استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از روش‌هاي آمار توصیفی(ميانگين، انحراف معيار، فراواني، درصد) و استنباطی(يومن ويتني و كراسكال واليس) و از طريق نرم افزارSPSS انجام شد. نتايج نشان داد كه غالب افراد نمره رضايت شغلي بالاتر از 57 (نمره متوسط رضايت شغلي) داشتند و ميانگين رضايت شغلي نيز بالاتر از 57 (نمره متوسط رضايت شغلي) بود. بنابر اين از ديدگاه كاركنان بين آموزش‌هاي ضمن خدمت و رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ارتباط وجود دارد. كليدواژه‌ها: رضايت شغلي، بانك صادرات، كاركنان


مقالات مربوط :

- مقاله خانواده و ارتقای شغل ...

- مقاله دلبستگي شغلي و عوامل ...

- مقاله رابطه بين آموزش‌هاي ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله مديريت منابع انساني ...

- اسلاید مديريت منابع انساني ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله بررسي رابطه تعهد ساز ...

- استراتژی های منابع انسانی

آخرین مقالات
1.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
2.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
3.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
4.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
5.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
6.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
7.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
8.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
9.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
11.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
12.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
13.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
14.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
15.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
16.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
17.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
18.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
19. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
20.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
21.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
22.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
23.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
24.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
25.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...