[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:صنعتی
تاریخ:1395/02/25
تعداد صفحات:47 صفحه
تعداد مشاهده:927 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:132002 ریال
در این فصل به بررسی مرور ادبیات و پیشینه ی تحقیق پرداختیم. در بخش اول، به زنجیره تأمین پرداخته شد. در این بخش ابتدا ماهیت زنجیره تأمین بررسی شد. سپس تاریخچه زنجیره تأمین و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین بیان شد. در ادامه به ارائه تعاریفی از زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین پرداختیم و در نهایت نقش رابطه و مدیریت روابط زنجیره تأمین بررسی شد. در بخش دوم، به کیفیت روابط زنجیره تأمین پرداخته شد. در این بخش ابتدا تعریف کیفیت روابط بیان گردید. سپس رویکردهای مرتبط با روابط زنجیره تأمین (شامل؛ تئوری هزینه تراکنش، تئوری وابستگی منابع و دیدگاه شبکه صنعتی) بررسی شدند و کاربرد رویکردهای مذبور در بررسی روابط زنجیره تأمین مطرح شد. سپس به بررسی پیشینه تحقیق موضوع کیفیت روابط زنجیره تأمین پرداخته شد و در نهایت ابعاد مختلف کیفیت روابط زنجیره تأمین شناسایی و تعریف شدند. در بخش سوم، به عملکرد زنجیره تأمین پرداخته شد. در این بخش ابتدا ضرورت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مطرح شد. سپس به کلیات ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین اشاره کردیم. در ادامه پس از بررسی مرور پیشینه تحقیق عملکرد زنجیره تأمین (شامل مقالات و پایان نامه های انجام شده در کشور) ابعاد اصلی عملکرد زنجیره تأمین شناسایی و تعریف شدند. در بخش چهارم، پیشینه ی تحقیق ارتباط کیفیت روابط و عملکرد زنجیره تأمین مطرح گردید و در نهایت در بخش پنجم، مدل پیشنهادی تحقیق مطرح گردید که در فصلهای بعد به آزمون آن می پردازیم. قالب مدل پيشنهادي بررسي و آزمون كرده است.


مقالات مربوط :

- فصل دوم ارائه مدلی برای ان ...

- پایان نامه ارزيابي هوشمندا ...

- فصل دوم پایان نامه تدوين و ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه طراحي م ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ت ...

- فصل دوم پایان نامه شناسایی ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ن ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...