[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پایان نامه بررسي تاثيرات ابعاد سرمايه فكري بر كاهش رفتارهاي مخرب سازماني
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:منابع انسانی
تاریخ:1395/10/02
تعداد صفحات:194 صفحه
تعداد مشاهده:664 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:450542 ریال
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از ابعاد سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی کارکنان شهرداری و بررسی میزان سرمایه فکری در شهرداری انجام شده است. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه است. در این پژوهش از طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار اولیه آن برای سوالات سرمایه فکری 91% و برای رفتارهای مخرب سازمانی 80% محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری می باشد. پس از تحلیل داده‌ها، نمره سرمایه فکری کارکنان شهرداری، 3.82، نمره سرمایه انسانی، 3.78، نمره سرمایه ساختاری، 3.74، نمره سرمایه مشتری، 3.68 به دست آمد. با توجه به اینکه نمره 3 میانگین طیف 5 تایی است پس تمام نمرات فوق بالای میانگین هستند. در نتیجه می توان اظهار کرد که شهرداری از نظر سرمایه فکری در وضعیت مناسبی قرار دارد. بدیهی است که حالت مطلوب نزدیکی بیشتر به عدد بالای طیف یعنی 5 است. واژگان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، رفتارهای مخرب سازمانی. دارای پرسشنامه


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه بررسي ر ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- فصل دوم پایان نامه بهبود س ...

- فصل دوم پایان نامه تعيين ر ...

- فصل دوم پایان نامه ارائه ی ...

- فصل دوم پایان نامه کاربرد ...

- پایان نامه بررسی عوامل موث ...

- فصل دوم پایان نامه بررسي ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ر ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...