[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:فصل دوم پایان نامه ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان
رشته:بانک پایان نامه پیشنهادی
گروه:رشته مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:منابع انسانی
تاریخ:1396/04/03
تعداد صفحات:107 صفحه
تعداد مشاهده:333 بار
تعداد خرید:2 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:123402 ریال
در این فصل با توجه به موضوع تحقیق به ضرورت واهمیت مدیر در سازمانها پرداخته وتوضیح داده شد مدیریت یکی از مهمترین فعالیت های زندگی اجتماعی بشر است وبه مدد این فعالیت ، ماموریت واهداف سازمان تحقق می یابد ، از منابع وامکانات موجود بهره برداری می شود ونیز برای اداره وتوسعه سازمانهای بزرگ دولتی وبازرگانی نیاز به مدیران حرفه ای اجتناب ناپذیر است .رشد وموفقیت وشکست سازمانها ، نتیجه ی تصمیمات مدیران آن سازمانهاست .در یک سازمان ، مدیران تصمیم گیرنده هستند وکیفیت این تصمیمات ، تعیین کننده موفقیت سازمان جهت دستیابی به اهداف سازمانی است . اگر چه تصمیمات استراتژیک برای سازمان سرنوشت ساز است اما مدیران ، باید در مورد دیگر ابعاد سازمان مانند ساختار ، سیستمهای کنترل ، عکس العمل به تغییرات محیط و تخصیص منابع انسانی نیز به تصمیم گیری بپردازند .سازمان ، بدون وجود مکانیسم تصمیم گیری فروریخته وبه صورت مجموعه ای از افراد که هدفهای خاص خود را دنبال می کنند ، در می آید .در انتهای بحث های مربوط به هر یک از دومتغییر تحقیق، به بیان تعدادی از پژوهشهای انجام شده در این خصوص پرداخته شده ومورد نقد قرار گرفتندو مواردی از نارسائیهای تحقیقات انجام شده در زمینه های آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و تحقیقات انجام شده در زمینه تصمیم گیری ذکر شده است وبدین ترتیب چهاچوب تئوریک ومبنای علمی مناسبی جهت مطالعه فصلهای بعدی ارائه گردید .


مقالات مربوط :

- فصل دوم پایان نامه موانع ا ...

- فصل دوم پایان نامه بررسی ...

- پایان نامه امکان سنجی توسع ...

- فصل دوم پایان نامه ارزیابی ...

- پایان نامه طراحي الگوي ارت ...

- فصل دوم پایان نامه كاهش مص ...

- فصل دوم پایان نامه تعیین و ...

- پایان نامه ارائه چارچوبی ب ...

- فصل دوم پایان نامه طراحي م ...

- پایان نامه ارزیابی سیاست ه ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...