[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله هوش فرهنگي اكسير موفقيت مديران در كلاس جهاني
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/20
تعداد صفحات:16 صفحه
تعداد مشاهده:1416 بار
تعداد خرید:6 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:15000 ریال
چكيده: امروزه تعداد پستهاي مديريتي كه تعاملات بين المللي به صورت جزء لاينفك وظايف آنها درآمده است،رو به تزايد است.نتيجه تحقيقي ( 1995 )نشان داد كه حدود چهل درصد از پستهاي مديريتي به نحوي با امور بين الملل سر وكار دارد.مسلما يكي از مهمترين وظايف اين دسته از مديران تعاملات بين المللي متناسب با ساير فرهنگها مي باشد .از طرفي با روند رو به رشد جهاني سازي خصوصا انسجام اقتصادي ،فرهنگ به عنوان جزء نامرئي ولي اساسي در تعا ملات بين المللي بيش از پيش خودنمايي مي كند .اين چالشها اهميت بررسي همه جانبه عواملي را كه به عنوان پيش شرطهاي لازم موفقيت مديران مطرح مي باشدرا ضروري مي سازد .يكي از جديدترين ديدگاههادر اين گستره توانايي هاي لازم موفقيت مديران را بر اساس هوش هاي چند گانه ارز يابي مي كند .به عبارت ديگر مديران جهاني بايستي علاوه بر برخوردار بودن از هوش تحليلي ،هوش عاطفي از هوش فرهنگي مناسبي نيز برخوردار باشند .با توجه به اهميت هوش فرهنگي در موفقيت مديران در محيط هاي جديد بر آن شديم تا ميزان هوش فرهنگي مديران ايراني را در كلاس جهاني اندازه گيري كرده و از طرف ديگر سطح وابستگي و نوع رابطه اين برساخته را با ميزان شوك فرهنگي بسنجيم. در اين راستا 60 مدير با تعاملات بين المللي در دو بخش خدماتي و صنعتي انتخاب شدندو با استفاده از پرسشنامه به سنجش هوش فرهنگي و شوك فرهنگي اقدام گرديد .با انجام تحليل همبستگي فرضيات تحقيق كه حاكي از وجود رابطه معني داربين هر يك از اجزاي هوش فرهنگي و شوك فرهنگي بود؛تاييد شد . به عبارتي پايين بودن شوك فرهنگي در مديراني كه از هوش فرهنگي بالايي برخوردارند،تاييد شد.


مقالات مربوط :

- مقاله معرفی و شناخت هوش به ...

- مقاله تعيين رابطه ي ميان خ ...

- مقاله استفاده از فنآوري را ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله بازيهاي آموزشي و تأث ...

- مقاله هوش فرهنگي و رابطه ي ...

- مقاله تأثير هوش فرهنگي بر ...

- مقاله بررسی رابطۀ ابعاد خو ...

- مقاله تأثير آموزش مهارتهاي ...

- مقاله ارائه راه كارهايي بر ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...