[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله محتوای آموزشی وآماده سازی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر در زمینۀ مهارتهای زندگی مستقل از دیدگاه معلمان و والدین
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/20
تعداد صفحات:24 صفحه
تعداد مشاهده:1558 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:20000 ریال
چکیده: هدف پژوهش حاضر این بود که محتوای آموزشی تدوین شده برای کودکان کم توان ذهنی تا چه اندازه آنها را برای زندگی مستقل آماده می کند؟ شینوها را یوشینوری در گردهماییISEC 2000 در زمینه محتوای مهارتهای زندگی مستقل پنج مقوله : 1) حفظ بهداشت مناسب 2) آرامش بخشی 3) درک دنیای پیرامون 4) تحرک وجنبش و 5) برقراری ارتباط را مطرح می کند که این پنج مقوله به لحاظ نظری مبنای پژوهش حاضر برای بررسی محتوای مهارتهای زندگی مستقل است . بر اساس دیدگاه مذکور پرسشنامه ای تدوین شد که کاملا نمایانگر حیطه های مورد نظر در این دیدگاه بود . روایی صوری ا بزار ساخته شده به تایید تعدادی از متخصصین رسید و اعتبار آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 92/. بدست آمد . جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان و والدین مدارس ابتدایی کم توان ذهنی آموزش و پرورش شهر تهران بودند. مدارس مزبور بر اساس کیفیت نیروهای آمو زشی آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران انتخاب شدند . با استفاده از پرسشنامۀ مذکور نظرات 200 نفر از اولیاء و معلمان کودکان کم توان ذهنی از پنج مدرسه که هر یک در مناطق جغرافیایی شرق و شمال شرق ، مرکز و غرب تهران قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفت . این افراد شامل کلیۀ معلمان مدارس انتخاب شده در مناطق جغرافیایی نامبرده بودند .والدین هم از بین افرادی انتخاب شدند که بنا به نظر معلمان و مشاورین مدارس از تحصیلات لازم برای پاسخگویی به پرسشنامه برخوردار بودند . پس از جمع آوری و استخراج اطلاعات تعداد 172 پرسشنامه کامل بود ند و بقیۀپرسشنامه ها بعلت عدم تکمیل و ناقص بودن از جریان تحلیل خارج شدند .


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی رابطه بین فرسو ...

- مقاله استفاده از فنآوري را ...

- مقاله هوش معنوي : دیدگاه ه ...

- مقاله آموزش موثر ریاضی به ...

- مقاله هوش فرهنگی، رویارویی ...

- مقاله بررسی نحوه تاثیرتشوی ...

- مقاله بررسی میزان رضایت شغ ...

- مقاله مقايسة هوش هيجاني و ...

- اسلاید انگیزه ها دلائل و ع ...

- مقاله هوش فرهنگی و رابطه آ ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
2.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
3.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
4.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
5.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
6.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
7.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
8.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
9.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
10.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
11.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
12.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
13.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
14.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
15.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
16.پروپوزال عنوان تحقيق : ارزیابی تاثیر ...
17.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
18.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
19.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
20.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
21.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
22.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
23.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
24.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
25.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...