[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ارائه راه كارهايي براي ارتقاء هوش فرهنگي مديران دولتي در امور بين المللي
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/21
تعداد صفحات:30 صفحه
تعداد مشاهده:1399 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:20000 ریال
چكيده: اقتصاد جهاني، مناسبات بين المللي و تحولات سياسي، اهميت تعاملات ميان فرهنگي موفق را روز به روز تشديد ميكند. بسياري از سازمانهاي قرن بيست و يكم چند فرهنگي هستند و تحقيقات نشان ميدهد، مأموريتهاي برون مرزي به ندرت به علت فقدان قابليتهاي فني و حرفه اي شكست مي خورد ؛ بلكه آنها اغلب به علت فقدان هوش فرهنگي با شكست مواجه ميشوند. هوش فرهنگي مهمترين ابزاري است كه ميتواند براي مواجهه مناسب با موقعيتهاي چندفرهنگي به كار گرفته شود. اين هوش كمك ميكند تا با درك سريع و صحيح مؤلفه هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با هر يك از آنها ابراز گردد. اين پژوهش به دنبال ارائه راه كارهايي براي ارتقاء اين قابليت در مديران دولتي دستاندركار در امور بين المللي ميباشد. در تحقيق حاضر از تركيب روشهاي تحقيق كيفي و كمي بهره گرفته شده است. براي پاسخ به سؤال اصلي تحقيق كه ارائه راه كارهايي براي ارتقاء هوش فرهنگي ميباشد، 20 مدير دولتي دستاندركار در امور بين المللي به روش گلوله برفي انتخاب شده اند. ابزار اصلي گردآوري اطلاعات، مصاحبه بوده و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه از روش تحليل محتوا و تكنيك آنتروپي شانون استفاده شده است. همچنين بوسيله پرسشنامه ي چهار عاملي هوش فرهنگي و با روش همبستگي؛ روابط ابعاد هوش فرهنگي،وضعيت (نسبي) اين ابعاد و رتبه بندي آنها در ميان 140 نفر ازكاركنان وزارت امور خارجه به عنوان مهمترين سازمان دولتي كشورمان در تعاملات ميان فرهنگي، مورد بررسي قرار گرفته است.


مقالات مربوط :

- مقاله رابطه بين عزت نفس و ...

- مقاله تحلیل ساختاری تعارض ...

- مقاله بررسی رضایتمندی شغل ...

- مقاله بررسی رابط بین هوش ف ...

- مقاله بررسي عوامل انگيزش ش ...

- مقاله رابطه ی بین مولفه ها ...

- مقاله اثربخشی تقویت کننده ...

- مقاله بررسي رابطه ي بين وي ...

- مقاله هوش فرهنگی; شایستگی ...

- مقاله بررسی اعتبار،پایایی ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
2.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
3.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
4.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
5.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
6.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
7.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
8.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
9.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
10.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
11.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
12.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
13.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
14.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
15.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
16.پروپوزال عنوان تحقيق : ارزیابی تاثیر ...
17.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
18.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
19.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
20.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
21.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
22.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
23.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
24.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
25.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...