[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ارائه راه كارهايي براي ارتقاء هوش فرهنگي مديران دولتي در امور بين المللي
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/21
تعداد صفحات:30 صفحه
تعداد مشاهده:1419 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:20000 ریال
چكيده: اقتصاد جهاني، مناسبات بين المللي و تحولات سياسي، اهميت تعاملات ميان فرهنگي موفق را روز به روز تشديد ميكند. بسياري از سازمانهاي قرن بيست و يكم چند فرهنگي هستند و تحقيقات نشان ميدهد، مأموريتهاي برون مرزي به ندرت به علت فقدان قابليتهاي فني و حرفه اي شكست مي خورد ؛ بلكه آنها اغلب به علت فقدان هوش فرهنگي با شكست مواجه ميشوند. هوش فرهنگي مهمترين ابزاري است كه ميتواند براي مواجهه مناسب با موقعيتهاي چندفرهنگي به كار گرفته شود. اين هوش كمك ميكند تا با درك سريع و صحيح مؤلفه هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با هر يك از آنها ابراز گردد. اين پژوهش به دنبال ارائه راه كارهايي براي ارتقاء اين قابليت در مديران دولتي دستاندركار در امور بين المللي ميباشد. در تحقيق حاضر از تركيب روشهاي تحقيق كيفي و كمي بهره گرفته شده است. براي پاسخ به سؤال اصلي تحقيق كه ارائه راه كارهايي براي ارتقاء هوش فرهنگي ميباشد، 20 مدير دولتي دستاندركار در امور بين المللي به روش گلوله برفي انتخاب شده اند. ابزار اصلي گردآوري اطلاعات، مصاحبه بوده و براي تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه از روش تحليل محتوا و تكنيك آنتروپي شانون استفاده شده است. همچنين بوسيله پرسشنامه ي چهار عاملي هوش فرهنگي و با روش همبستگي؛ روابط ابعاد هوش فرهنگي،وضعيت (نسبي) اين ابعاد و رتبه بندي آنها در ميان 140 نفر ازكاركنان وزارت امور خارجه به عنوان مهمترين سازمان دولتي كشورمان در تعاملات ميان فرهنگي، مورد بررسي قرار گرفته است.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي ويژگيهاي روانس ...

- مقاله ساخت رایانه ای آزمون ...

- مقاله بررسی تاثیر مدیریت ز ...

- مقاله تحلیل ساختاری تعارض ...

- مقاله معرفی و شناخت هوش به ...

- مقاله هوش معنوي : دیدگاه ه ...

- مقاله رهبري تحول

- مقاله اثربخشی تقویت کننده ...

- مقاله بین بررسی مقایسه ای ...

- مقاله ارائه راه كارهايي بر ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...