[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ميزان تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/21
تعداد صفحات:12 صفحه
تعداد مشاهده:1539 بار
تعداد خرید:13 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چكيده: هوش فرهنگي يكي از كاراترين ابزارها براي انجام اثربخش وظايف در محيط هاي داراي تنوع و ناهمگون نيروي كار مي باشد؛ اين نوع از هوش توانايي و مهارت ويژه اي است كه به فرد اين امكان را مي دهد تا در موقعيت هاي چند فرهنگي بتواند به طور اثربخش به انجام وظيفه بپردازد. در اين تحقيق به بررسي ميزان تأثير اين متغير بر عملكرد وظيفه اي مديران پرداخته شده است. جامعه آماري انتخاب شده، مديران شعب بانك اقتصاد نوين استان تهران مي باشند. براي سنجش هوش فرهنگي از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگي كه توسط مركز سنجش هوش فرهنگي در آمريكا منتشر گرديده استفاده شد و براي سنجش عملكرد وظيفه اي از پرسشنامه كمپل استفاده گرديد كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به ترتيب در بين 30 و 225 نفر توزيع شد.. يافته هاي حاصل از تحقيق نشان داد كه بين هوش فرهنگي و عملكرد وظيفه اي مديران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در بررسي روابط بين ابعاد چهارگانه هوش فرهنگي، نتايج حاكي از رابطه معني دار بين بعد استراتژي هوش فرهنگي با بعد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي است. همچنين مشخص شد تأثيرگذاري هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفه اي برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگي است.


مقالات مربوط :

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله بازيهاي آموزشي و تأث ...

- مقاله تاثير هوش هيجاني و ه ...

- مقاله هوش فرهنگی و رابطه آ ...

- مقاله هوش فرهنگی  ...

- مقاله مقايسة هوش هيجاني و ...

- مقاله هوش معنوي : دیدگاه ه ...

- مقاله معرفی و شناخت هوش به ...

- مقاله مقايسه عملكرد تحصيلي ...

- مقاله بررسي رابطه ي بين وي ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...