[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ميزان تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/21
تعداد صفحات:12 صفحه
تعداد مشاهده:1561 بار
تعداد خرید:13 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چكيده: هوش فرهنگي يكي از كاراترين ابزارها براي انجام اثربخش وظايف در محيط هاي داراي تنوع و ناهمگون نيروي كار مي باشد؛ اين نوع از هوش توانايي و مهارت ويژه اي است كه به فرد اين امكان را مي دهد تا در موقعيت هاي چند فرهنگي بتواند به طور اثربخش به انجام وظيفه بپردازد. در اين تحقيق به بررسي ميزان تأثير اين متغير بر عملكرد وظيفه اي مديران پرداخته شده است. جامعه آماري انتخاب شده، مديران شعب بانك اقتصاد نوين استان تهران مي باشند. براي سنجش هوش فرهنگي از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگي كه توسط مركز سنجش هوش فرهنگي در آمريكا منتشر گرديده استفاده شد و براي سنجش عملكرد وظيفه اي از پرسشنامه كمپل استفاده گرديد كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به ترتيب در بين 30 و 225 نفر توزيع شد.. يافته هاي حاصل از تحقيق نشان داد كه بين هوش فرهنگي و عملكرد وظيفه اي مديران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در بررسي روابط بين ابعاد چهارگانه هوش فرهنگي، نتايج حاكي از رابطه معني دار بين بعد استراتژي هوش فرهنگي با بعد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي است. همچنين مشخص شد تأثيرگذاري هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفه اي برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگي است.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي ميزان شيوع مشك ...

- مقاله بررسي عوامل تاثيرگذا ...

- مقاله اثربخشی تقویت کننده ...

- مقاله بررسی میزان تحمل است ...

- اسلاید انگیزه ها دلائل و ع ...

- مقاله بررسی میزان سلامت اج ...

- مقاله تعيين رابطه ي ميان خ ...

- مقاله رابطه ی بین مولفه ها ...

- مقاله بررسی پایایی و روایی ...

- مقاله مطالعات مربوط به هوش

آخرین مقالات
1.پرسشنامه غرق شدن
2.پرسشنامه جذب شدن
3.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
4.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
5.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
6.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
7.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
8.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
9.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
10.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
11.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
12.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
13.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
14.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
15.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
16.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
17.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
18.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
19.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
20.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
21.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
23.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
24.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
25.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
14.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...