[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله رهبري تحول
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/21
تعداد صفحات:20 صفحه
تعداد مشاهده:1382 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:15000 ریال
چکیده : در كتاب رهبري تحول، آقاي كاتر استاد دانشگاه هاروارد، ايده هاي فوق العاده اي را ارائه مي دهد كه به سادگي قابل انتقال به سازما ن ها و شركت هاست و بسيار كاربردي مي باشد. اين كتاب در حقيقت نقشه جامع و كاملي است كه خواننده را به سمت هدف تحول رهنمون مي سازد. استفاده از اين كتاب موجب بهبود عملكرد سازما ن ها مي شود. كاتر از فعاليت هاي گوناگون كه موجب ايجاد تحول م يشود نام مي برد . اين فعاليت ها شامل ساختاردهي مجدد، مهندسي مجدد، تنظيم مجدد استراتژ ي ها، ادغام شركت ها، كوچك سازي، برنامه ريزي كيفيت و طرح هاي نو فرهنگي مي باشند. مديران غالباً در توضيح علت شكست در ايجاد تحول، فهرستي از اشتباهات انجام شده تهيه مي كنند و آن را علت شكست برمي شمارند. اين كتاب در برگيرند ه ده ها مثال و نمونه است از آنچه جواب مي دهد و آنچه سودمند نيست . و نيز بحث تحول به موتور محر كه آن يعني رهبري ارتباط داده شده و به اين نتيجه مي رسيم كه برخورداري از يك ذهنيت صرف مديريت براي ايجاد تحول، علي رغم حضور افراد كيفي در فرايند آن، تحول را با شكست اجتناب ناپذيري روبه رو خواهد كرد. اين كتاب در حقيقت مقوله هاي فشار براي تحول، تفاوت رهبري با مديريت، فرهنگ عملكرد سازماني و قواعد نوين را عميق تر و كامل تر بررسي و ارائه كرده است.


مقالات مربوط :

- مقاله هوش فرهنگی  ...

- مقاله رابطه بين عزت نفس و ...

- مقاله اثربخشی تقویت کننده ...

- مقاله آزمایش های ساده برای ...

- مقاله بررسی برنامه درسی تر ...

- مقاله هوش فرهنگی؛ سازگاری ...

- مقاله بررسي عوامل تاثيرگذا ...

- مقاله تعيين رابطه ي ميان خ ...

- مقاله تأثير آموزش مهارتهاي ...

- مقاله بررسی تاثیر مدیریت ز ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...