[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ميزان شيوع مشكلات يادگيري در دانش آموزان پايه هاي دوم تا پنجم دوره ابتدايي استان گيلان (رایگان)
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/23
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:1571 بار
تعداد خرید:41 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع مشكلات يادگيري در دان شآموزان پاي ههاي دوم تا پنجم دوره ابتدايي استان گيلان انجام شده است. روش نمونه گيري پژوهش، سهميه اي و مبتني بر نظر كارشناسان دوره ابتدايي ادارات آموزش و پرورش چهار شهر تالش، رشت، صومعه سرا و لاهيجان بوده است. در ابتدا 921 نفر دختر و پسر پايه هاي دوم تا پنجم پايه ابتدايي ، با آزمون طرح ديداري حركتي بندرگشتالت به منظور غربالگري دانش آموزان داراي مشكلات يادگيري از دانش آموزان عادي آزمايش شدند. به موازات اجراي آزمون غربالگري، معلمان مربوطه در كلا سهاي خود با استفاده از كاربرگ ارزيابي مشكلات يادگيري به منظور سنجش غيررسمي به شناسايي دانش آموزان مشكوك به مشكلات يادگيري پرداختند. سپس با انجام مقياس تجديد نظر شده وكسلر كودكان(WISC-R) در خصوص 103 نفر دانش آموز دختر و پسر پايه هاي دوم تا پنجم معرفي شده توسط معلمان ، 73 نفر داراي مشكلات ويژه يادگيري شناخته شدند. نتايج نشان داد كه آزمون طرح ديداري حركتي بند رگشتالت براي غربالگري مشكلات يادگيري ابزار كاملاً مناسبي نمي باشد؛ زيرا قادر به تفكيك عملكرد دختران عادي و آناني كه داراي مشكلات يادگيرياند از يكديگر نبوده و در مورد پسران نيز فقط در پايه هاي دوم و سوم قادر به تفكيك بوده اما در دو پايه چهارم و پنجم عملكرد متفاوت پسران را مشخص نمي كند. هر چند درصد شيوع مشكلات يادگيري در پسران بيشتر از دختران بوده است، اما اين تفاوت از لحاظ آماري در هيچ يك از پايه هاي تحصيلي معن يدار نبوده است. بررسي مشكلات حوز ه هاي ياد شده نشان مي دهد كه درصد وجود مشكلات يادگيري گزارش شده دانش آمو زان دختر در برخي از پايه ها به مراتب از مشكلات پسران بيشتر بوده است.


مقالات مربوط :

- مقاله هوش فرهنگی، رویارویی ...

- مقاله رابطه تماس های بین ف ...

- مقاله تاثير هوش هيجاني و ه ...

- مقاله معرفی و شناخت هوش به ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله رابطه ی بین مولفه ها ...

- مقاله هوش فرهنگی و رابطه آ ...

- مقاله تعيين رابطه ي ميان خ ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله بررسی تاثیر مدیریت ز ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...