[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ميزان شيوع مشكلات يادگيري در دانش آموزان پايه هاي دوم تا پنجم دوره ابتدايي استان گيلان (رایگان)
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/23
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:1634 بار
تعداد خرید:41 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع مشكلات يادگيري در دان شآموزان پاي ههاي دوم تا پنجم دوره ابتدايي استان گيلان انجام شده است. روش نمونه گيري پژوهش، سهميه اي و مبتني بر نظر كارشناسان دوره ابتدايي ادارات آموزش و پرورش چهار شهر تالش، رشت، صومعه سرا و لاهيجان بوده است. در ابتدا 921 نفر دختر و پسر پايه هاي دوم تا پنجم پايه ابتدايي ، با آزمون طرح ديداري حركتي بندرگشتالت به منظور غربالگري دانش آموزان داراي مشكلات يادگيري از دانش آموزان عادي آزمايش شدند. به موازات اجراي آزمون غربالگري، معلمان مربوطه در كلا سهاي خود با استفاده از كاربرگ ارزيابي مشكلات يادگيري به منظور سنجش غيررسمي به شناسايي دانش آموزان مشكوك به مشكلات يادگيري پرداختند. سپس با انجام مقياس تجديد نظر شده وكسلر كودكان(WISC-R) در خصوص 103 نفر دانش آموز دختر و پسر پايه هاي دوم تا پنجم معرفي شده توسط معلمان ، 73 نفر داراي مشكلات ويژه يادگيري شناخته شدند. نتايج نشان داد كه آزمون طرح ديداري حركتي بند رگشتالت براي غربالگري مشكلات يادگيري ابزار كاملاً مناسبي نمي باشد؛ زيرا قادر به تفكيك عملكرد دختران عادي و آناني كه داراي مشكلات يادگيرياند از يكديگر نبوده و در مورد پسران نيز فقط در پايه هاي دوم و سوم قادر به تفكيك بوده اما در دو پايه چهارم و پنجم عملكرد متفاوت پسران را مشخص نمي كند. هر چند درصد شيوع مشكلات يادگيري در پسران بيشتر از دختران بوده است، اما اين تفاوت از لحاظ آماري در هيچ يك از پايه هاي تحصيلي معن يدار نبوده است. بررسي مشكلات حوز ه هاي ياد شده نشان مي دهد كه درصد وجود مشكلات يادگيري گزارش شده دانش آمو زان دختر در برخي از پايه ها به مراتب از مشكلات پسران بيشتر بوده است.


مقالات مربوط :

- اسلاید انگیزه ها دلائل و ع ...

- مقاله بررسي رابطه ي بين وي ...

- مقاله بررسی میزان سلامت اج ...

- مقاله ارائه راه كارهايي بر ...

- مقاله هوش فرهنگي؛ نياز مدي ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله رابطه تماس های بین ف ...

- مقاله هوش فرهنگی  ...

- مقاله استفاده از فنآوري را ...

- مقاله اثربخشی شیوه درمانی ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...