[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله رابطه فعاليت تحصيلي، انگيزه پيشرفت، هوش هيجاني و متغيرهاي بافتي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/25
تعداد صفحات:15 صفحه
تعداد مشاهده:1672 بار
تعداد خرید:3 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:15000 ریال
چکيده: در اين پژوهش رابطه پيش بين هاي سن ، جنسيت ، رتبه تولد ، هوش هيجاني ، انگيزه پيشرفت ، ويژگي هاي خانواده ، مدرسه و فعاليت هاي تحصيلي دانش آموزان با متغير ملاک يا پيشرفت تحصيلي آنها بررسي شد .براي اجراي مقياس ها ، نمونه اي تصادفي شامل ۴۱۵ دانش آموز دبيرستاني سال سوم رشته علوم تجربي ( ۲۶۱ دختر و ۱۵۴ پسر ) شهر تهران انتخاب شدند .تحليل داد ه ها مشخص کر د که ا ز ميا ن ۱۶ متغيرپيش بين فقط ۶ متغير جنسيت ، درستي انجام تکليف ، تحصيلات مادر ، انگيزه پيشرفت ، سن دانش آموز و درگيري والديني در امر تحصيل ضرايب معنادا ر ي براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارند . تحليل هاي رگرسيون براي بررسي اثرات تعديل کنندگي جنسيت و تحصيلات مادر نشان داد که آن دو به ترتيب تعديل کنند ه سن و درگيري والديني براي پيشرفت تحصيلي هستند . هم چنان به پژوهش هاي بيشتري درباره فعاليت هاي تحصيلي دانش آموزان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي نياز داريم. کليدواژه ها: پيشرفت تحصيلي. هوش هيجاني. والدين. تکليف درسي


مقالات مربوط :

- مقاله رابطه بين عزت نفس و ...

- مقاله بررسی تاثیر مدیریت ز ...

- مقاله آزمایش های ساده برای ...

- مقاله بررسی میزان سلامت اج ...

- مقاله ساخت رایانه ای آزمون ...

- مقاله بررسي عوامل تاثيرگذا ...

- اسلاید انگیزه ها دلائل و ع ...

- مقاله بررسي ميزان شيوع مشك ...

- مقاله تأثير هوش فرهنگي بر ...

- مقاله تحليلي بر هوش فرهنگي ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...