[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله رابطه فعاليت تحصيلي، انگيزه پيشرفت، هوش هيجاني و متغيرهاي بافتي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/25
تعداد صفحات:15 صفحه
تعداد مشاهده:1715 بار
تعداد خرید:3 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:15000 ریال
چکيده: در اين پژوهش رابطه پيش بين هاي سن ، جنسيت ، رتبه تولد ، هوش هيجاني ، انگيزه پيشرفت ، ويژگي هاي خانواده ، مدرسه و فعاليت هاي تحصيلي دانش آموزان با متغير ملاک يا پيشرفت تحصيلي آنها بررسي شد .براي اجراي مقياس ها ، نمونه اي تصادفي شامل ۴۱۵ دانش آموز دبيرستاني سال سوم رشته علوم تجربي ( ۲۶۱ دختر و ۱۵۴ پسر ) شهر تهران انتخاب شدند .تحليل داد ه ها مشخص کر د که ا ز ميا ن ۱۶ متغيرپيش بين فقط ۶ متغير جنسيت ، درستي انجام تکليف ، تحصيلات مادر ، انگيزه پيشرفت ، سن دانش آموز و درگيري والديني در امر تحصيل ضرايب معنادا ر ي براي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارند . تحليل هاي رگرسيون براي بررسي اثرات تعديل کنندگي جنسيت و تحصيلات مادر نشان داد که آن دو به ترتيب تعديل کنند ه سن و درگيري والديني براي پيشرفت تحصيلي هستند . هم چنان به پژوهش هاي بيشتري درباره فعاليت هاي تحصيلي دانش آموزان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي نياز داريم. کليدواژه ها: پيشرفت تحصيلي. هوش هيجاني. والدين. تکليف درسي


مقالات مربوط :

- مقاله رهبري تحول

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله بازيهاي آموزشي و تأث ...

- مقاله اثربخشی تقویت کننده ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله هوش چندگانه

- مقاله انواع هوش از دیدگاه ...

- مقاله بین بررسی مقایسه ای ...

- مقاله استفاده از فنآوري را ...

- مقاله تحليلي بر هوش فرهنگي ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...