[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی
رشته:پروپوزال
گروه:مدیریت
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:مدیریت MBA
تاریخ:1394/04/11
تعداد صفحات:34 صفحه
تعداد مشاهده:2734 بار
تعداد خرید:24 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:121877 ریال
فرضیه های پژوهش به شرح زیر هستند : فرضیه اصلی : • در سازمان، بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی، رابطه ی معنی دار وجود دارد. فرضیه های فرعی : فرضیه فرعی 1: در سازمان اقدامات مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی تأثیر می‌گذارد. فرضیه فرعی 2: در سازمان سرمایه انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر می‌گذارد. فرضیه فرعی 3: در سازمان بین عاملِ کارمندیابی و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 4: در سازمان بین عاملِ آموزش و توسعه منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 5: در سازمان بین عاملِ جبران خدمات و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 6: در سازمان عاملِ ارزیابی عملکرد و قابلیت یادگیری سازمانی رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 7: در سازمان اقدامات مدیریت منابع انسانی و عاملِ تعهد مدیریت رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 8: در سازمان بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عاملِ رویکرد سیستمی رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 9: در سازمان بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عاملِ گشودگی و آزمون و خطا رابطه ی معناداری دارد. فرضیه فرعی 10: در سازمان بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عاملِ یکپارچه سازی و انتقال دانش رابطه ی معناداری دارد برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی رابطه بین ک ...

- پروپوزال بررسي رابطه بين ر ...

- پروپوزال ارزيابي هوشمندانه ...

- پروپوزال تعیین ارتباط بين ...

- پروپوزال ندازه گیری میزان ...

- پروپوزال شناسایی و اولویت ...

- پروپوزال بررسی (مطالعه) مو ...

- پروپوزال بررسي رابطه عزت ن ...

- پروپوزال ارزیابی تاثیرات س ...

- پروپوزال ارائه مدلی جهت ان ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
2.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
3.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
4.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
5.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
6.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
7.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
8.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
9.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
10.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
11.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
12.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
13.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
14.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
15.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
16.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
17.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
18.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
19.پروپوزال ادراک شیوه تربیتی والدین و ...
20.پروپوزال اثربخشی رفتار درمانی دیالکت ...
21.پروپورال اثربخشی ذهن آگاهی بر تاب آو ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجت ...
23.پروپوزال بررسی ارتباط میان اهرم مالی ...
24.پروپوزال بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه ی ...
25.پروپوزال ارزیابی روش های دست یابی به ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...