[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسی تاثیر اشتغال زنان در خارج از منزل بر خانواده
رشته:پروپوزال
گروه:علوم اجتماعی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:رشته : پژوهشگری
تاریخ:1394/02/24
تعداد صفحات:46 صفحه
تعداد مشاهده:2236 بار
تعداد خرید:18 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:120040 ریال
- فرضيه‌هاي اصلي: • به نظر می‌رسد که تقسيم كار بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی تقسيم كار در خانواده هاي زنان شاغل بهتر از خانواده‌هاي زنان خانه‌دار می‌باشد. • به نظر می‌رسد که در انجام نقش‌های خانوادگی بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل می‌توانند نقش‌های خانوادگی خود را ایفا کنند. • به نظر می‌رسد که کیفیت روابط زوجین بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی کیفیت روابط زوجین در گروه زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار بالاتر است. • به نظر می‌رسد که اعتماد به نفس بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار هستند. • به نظر می‌رسد که ساخت قدرت در بین دو گروه زنان خانه‌دار و زنان شاغل تفاوت معناداری دارد. به عبارتی ساخت قدرت در خانواده‌هاي زنان خانه‌دار نسبت به زنان شاغل یک سویه‌تر (مرد سالار) است. فرضيه‌هاي فرعي: • به نظر می‌رسد بین سطح تحصیلات زنان شاغل و مشارکت و همكاري همسران آنها در امور منزل(تقسيم كار)رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح تحصیلات زنان بالاتر رود میزان تقسيم كار در امور منزل بهتر می‌شود. • به نظر می‌رسد بین تحصیلات زنان شاغل و انجام نقش‌هاي خانوادگي رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود از ايفاي نقش‌هاي خانوادگي کاسته می‌شود. • به نظر می‌رسد بین تحصیلات زنان شاغل و كيفيت روابط زوجین رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود کیفیت روابط زوجین افزایش می‌یابد. • به نظر می‌رسد بین تحصیلات زنان شاغل و اعتماد به نفس آنها رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه تحصیلات زنان بالاتر رود میزان اعتماد به نفس آنها افزایش می‌یابد. • به نظر می‌رسد بین سطح تحصیلات زنان شاغل و ساخت قدرت در خانواده رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح تحصیلات زنان بالاتر رود ساخت قدرت در خانواده دوسويه مشاركتي مي‌شود. • به نظر می‌رسد میزان درآمد زنان شاغل و مشارکت و همكاري همسران آنها در امور منزل رابطه معنیداری وجود دارد. به عبارتی هر چه درآمد زنان شاغل بالاتر رود میزان مشارکت و همکاری همسران آنها در امور منزل افزایش می‌یابد. • به نظر می‌رسد میزان درآمد زنان شاغل با اعتماد به نفس آنها در امور منزل رابطه معنیداری دارد. به عبارتی هر چه درآمد زنان شاغل بالاتر رود میزان اعتماد به نفس آنها افزایش می‌یابد. • به نظر می‌رسد بین نوع شغل زنان شاغل و مشارکت و همكاري همسران آنها در امور خانه رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارتی هر چه مرتبه شغلی زنان بالاتر رود میزان مشارکت و همکاری همسران آنها در امورخانه افزایش می‌یابد. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی جامعه شناخت ...

- پروپوزال سنجش رابطه سطح دس ...

- پروپوزال بررسی رابطه بین س ...

- پروپوزال بررسی علل اجتماعی ...

- پروپوزال شرمساري بازپذيرکن ...

- پروپوزال بررسی تاثیر ادراک ...

- پروپوزال رابطه خودکارآمدی، ...

- پروپوزال بررسی تاثیر اشتغا ...

- پروپوزال بررسی روش‌های اقت ...

- پروپوزال اینترنت ونقش آن د ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...