[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسي عوامل موثر بر احساس از خودبيگانگي زنان متأهل
رشته:پروپوزال
گروه:علوم اجتماعی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:-
تاریخ:1392/08/26
تعداد صفحات:39 صفحه
تعداد مشاهده:1041 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:117070 ریال
اهم فرضيات تحقيق مذكور به شرح ذيل مي باشد: 1- به نظر مي رسد بيگانگي از كار در سازمان هاي دولتي بيشتر از سازمان هاي خصوصي است كه پس از پيمايش انجام شده فرضيه مربوطه تأييد گرديده است. 2- به نظر مي رسد بيگانگي از كار با جايگاه فرد در هرم سازماني رابطه معكوس دارد كه پس از پيمايش انجام شده فرضيه مربوطه تأييد گرديده است اما رابطه معنادار قوي نيست. 3- به نظر مي رسد كه بيگانگي از كار با اميد به ارتقاء شغلي رابطه معكوس دارد كه پس از پيمايش انجام شده رابطه معنادار در بين شركت هاي دولتي ديده شده اما در شركت هاي خصوصي رابطه معناداري ديده نشده است. 4- به نظر مي رسد كه در پايين هرم سازماني ، بيگانگي از كار با سابقه كار رابطه مستقيم دارد ، فرضيه مربوطه از نظر ارتباط متغيرها تأييد شد اما جهت رابطه دو متغير معكوس است. 5- به نظر مي رسد كه در پايين هرم سازماني بيگانگي از كار با ميزان تحصيلات رابطه مستقيم دارد فرضيه مربوطه تأييد نگرديد. 6- به نظر مي رسد كه در پايين هرم سازماني ، بيگانگي از كار در زنان بيشتر از مردان است فرضيه مربوطه در بخش دولتي تأييد گرديد اما در بخش خصوصي تأييد نگرديد. 7- به نظر مي رسد كه بيگانگي از كار با ميزان احساس تبعيض رابطه مستقيم دارد كه فرضيه مربوطه هم تأييد نشد. 8- به نظر مي رسد كه درك بيشتر آيين نامه ها و مقررات سازماني توسط كاركنان و استفاده از نقطه نظر نظرات آنان در تدوين آيين نامه و مقررات موجب كاهش بيگانگي از كار مي شود. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی علل اجتماعی ...

- پروپوزال بررسی تاثیر اشتغا ...

- پروپوزال آسیب شناسی اجتماع ...

- پروپوزال رابطه خودکارآمدی، ...

- پروپوزال ارزیابی شاخص های ...

- پروپوزال بازشناخت رفتاری د ...

- پروپوزال بررسی جامعه شناخت ...

- پروپوزال بررسي عوامل موثر ...

- پروپوزال بررسی تأثیر کاربر ...

- پروپوزال بررسی میزان آگاهی ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...