[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:پروپوزال بررسی تأثیر اعتماد اجتماعي بر مشاركت اجتماعی با تأکید بر مشارکت در اداره امور شهر
رشته:پروپوزال
گروه:علوم اجتماعی
نوع:کارشناسی ارشد
نویسنده:گرایش: پژوهشگری
تاریخ:1392/08/28
تعداد صفحات:50 صفحه
تعداد مشاهده:1322 بار
تعداد خرید:6 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:119040 ریال
الف) فرضيات اصلي 1- مشارکت اجتماعي با میزان اعتماد اجتماعي (بين شخصي، بنيادي و نهادي) رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد اجتماعي بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعي بالاتر خواهد بود. 2- مشارکت اجتماعي با میزان اعتماد بين شخصي رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد بين شخصي بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعي بالاتر خواهد بود. 3- مشارکت اجتماعي با میزان اعتماد بنيادي رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد بنيادي بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعي بالاتر خواهد بود. 4- مشارکت اجتماعي با میزان اعتماد نهادي رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد نهادي بالاتر باشد میزان مشارکت اجتماعي بالاتر خواهد بود. 5- مشارکت در اداره امور شهر با میزان اعتماد به نهادي شهرداري رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد به نهاد شهرداري بالاتر باشد میزان مشارکت در اداره امور شهر بالاتر خواهد بود. ب) فرضيات فرعي 1- اعتماد نهادی با میزان اعتماد بین شخصی رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد بین شخصی بالاتر باشد میزان اعتماد نهادی بالاتر خواهد بود. 2- اعتماد نهادی با میزان اعتماد بنیادی رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد بنیادی بالاتر باشد میزان اعتماد نهادی بالاتر خواهد بود. 3- اعتماد بين شخصي با میزان اعتماد بنیادی رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد بنیادی بالاتر باشد میزان اعتماد بين شخصي بالاتر خواهد بود. 4- اعتماد به نهاد شهرداري با میزان اعتماد ابزاری به کارکنان و مسئولان شهرداري رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد ابزاری به کارکنان و مسئولان شهرداري بالاتر باشد میزان اعتماد به نهاد شهرداري بالاتر خواهد بود. 5- اعتماد به نهاد شهرداري با میزان اعتماد ارزش‌شناختی به کارکنان و مسئولان شهرداري رابطه دارد به طوری که می‌توان گفت هر چه میزان اعتماد ارزش‌شناختی به کارکنان و مسئولان شهرداري بالاتر باشد میزان اعتماد به نهاد شهرداري بالاتر خواهد بود. برای دریافت پایان نامه پیشنهادی با مدیریت سایت تماس حاصل فرمائید.


مقالات مربوط :

- پروپوزال بررسی جامعه شناخت ...

- پروپوزال بازشناخت رفتاری د ...

- پروپوزال اینترنت ونقش آن د ...

- پروپوزال رابطه خودکارآمدی، ...

- پروپوزال بررسی علل اجتماعی ...

- پروپوزال بررسی تاثیر اشتغا ...

- پروپوزال بررسی رابطه بین س ...

- پروپوزال بررسی جامعه شناخت ...

- پروپوزال بررسی میزان آگاهی ...

- پروپوزال شرمساري بازپذيرکن ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...