[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله عوامل مؤثر بر توسعة فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركت هاي كوچك و متوسط (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت فناوری اطلاعات
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:21 صفحه
تعداد مشاهده:1424 بار
تعداد خرید:99 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: تغييرات در سمت وسوي رشد فناوري به همراه تغييرات در اقتصاد جهاني باعث شده اند كه شركت هاي كوچك و متوسط از اهميت روزافزوني در توسعة اقتصاد كشورها برخوردار شوند . اين شركت ها براي موفقيت در فضاي رقابتي با يد كيفيت محصولات و فرايندهاي مديريتي خود را همزمان با كاهش هزينه ها بهبود بخشند . به همين منظور نيز كاربرد فناوري اطلاعات در آن ها الزامي است . مطالعات نشان مي دهند كه هر چند اين شركت ها مي توانند از فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك ي سود برند، اما براي بهره مندي از اين مزايا و موفقيت در كاربرد اين فناوري نياز به شرايطي خاص دارند . به عبارت ديگر موفقيت در كاربرد فناوري اطلاعات در آن ها ، اقتضايي است . وجود چنين واقعيت هايي باعث شده كه مطالعات و پژوه ش هاي زيادي به شناخت عوامل مؤثر بر كاربرد اين فناوري در شركت هاي كوچك و متوسط اختصاص يابند كه در اين مقاله به بررسي آن ها پرداخته مي شود. به اين منظور ابتدا نقش شركت هاي كوچك و متوسط در توسعة اقتصادي ، تبيين و سپس به كاربردهاي فناوري اطلاعات در آن ها پرداخته مي شود . در ادامه نيز پژوه ش هايي كه به بررسي عوامل مؤثر بر كاربر د اين فناوري در اين شركت ها پرداخته اند، معرفي و دسته بندي و ارائه مي شوند. ،� ويپ � و � پتيگرو � نتايج آن ها در قالب مدل تغيير كليدواژه ها: فناوري اطلاعات؛ شركت هاي كوچك و متوسط؛ عوامل موفقيت؛ عوامل شكست؛ تغيير؛ دسته بندي تعداد صفحه 21


مقالات مربوط :

- مقاله تأثير فناوري اطلاعات ...

- مقاله امنیت در تجارت الکتر ...

- مقاله تاثيرات فناوري اطلاع ...

- مقاله تاثیر فناوری اطلاعات ...

- مقاله موانع و راهكارهاي اس ...

- مقاله عوامل مدیریت ...

- مقاله نقش فناوري اطلاعات د ...

- مقاله ارائه يك متدولوژي بر ...

- مقاله سیستم های مدیریت محتوا

- مقاله ارزيابي عملکرد پروژه ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...