[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ميزان رضايت از مراكز اطلاع رساني، مجلات الكترونيكي و پايگاه هاي اطلاعاتي تخصصي، و رابطة آن ها با سن و رتبة علمي اعضاي هيئت علمي (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت فناوری اطلاعات
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:18 صفحه
تعداد مشاهده:1596 بار
تعداد خرید:20 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چكيده: بررسي ميزان استفاده از مراكز اطلاع رساني و مجلات الكترونيكي و ميزان رضايت از پايگاه هاي اطلاعاتي تخصصي و رابطة آن ها با سن و رتبة علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران هدف اين پژوهش است. جامعة آماري 700 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ايران است كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي منظم انتخاب شدند . نتايج نشان مي دهد كه استفاد ة اعضاي هيئت علمي از مجلات الكترونيكي بيش از مجلات چاپي است . ميزان رضايت از پايگاه هاي اطلاعاتي و همچنين استفاده از پايگاه ها بالا است و بيشتر ين استفاده براي دستيابي به مدرك در درجة اول از كتابخانه هاي ديجيتالي، در درجة دوم از هر دو كتابخانه ، و در درجة سوم از كتابخانه هاي چاپي به تنهايي مي شود . از ديگر نتايج اين بررسي، وجود رابطه بين سن و استفاده از مجلات الكترونيكي، سن و استفاده از مراكز اطلاع رساني، سن و رضايت از پايگاه هاي اطلاعاتي تخصصي و نبود رابطه ميان رتبة علمي و استفاده از مجلات الكترونيكي ، و رتبة علمي و رضايت از پايگاه هاي الكترونيكي تخصصي ، و وجود ر ابطه ميان رتبة علمي و استفاده از مراكز اطلاع رساني است. كليدواژه ها: مجلات الكترونيكي؛ پايگاه هاي اطلاعاتي؛ مراكز اطلاع رساني؛ كتابخانه هاي ديجيتالي 18 صفحه


مقالات مربوط :

- مقاله برنامه ريزي استراتژي ...

- مقاله شهر آينده،شهر الکترو ...

- مقاله شناسایی و رتبه بندي ...

- مقاله بررسی موانع توسعه فن ...

- مقاله فناوری اطلاعات و مدی ...

- مقاله ارزيابي عملکرد پروژه ...

- مقاله دنياي الکترونيکي و ب ...

- اسلاید سيستمهاي اطلاعات مديريت

- مقاله آئين نامه ارزيابي و ...

- مقاله بررسی محرک ها و موان ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...